Azyl, migracja, integracja

 

Centrum Informacji dla Cudzoziemców to działanie realizowane w ramach projektu Lubelska Koalicja na rzecz Integracji współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Projekt jest realizowany przez Wojewodę Lubelskiego w partnerstwie z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

 

Główne działania w ramach Centrum Informacji dla Cudzoziemców:

 

  1. Poradnictwo prawne legalizacyjne, w ramach którego udzielamy bezpłatnych, profesjonalnych porad prawnych dotyczących spraw związanych ze statusem pobytowym cudzoziemców w Polsce,
  2. Doradztwo legalizacyjne obejmujące swym zakresem praktyczne aspekty procedur dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce,
  3. Poradnictwo prawne integracyjne, którego celem jest umożliwienie skorzystania przez migrantów z bezpłatnych, profesjonalnych porad prawnych dotyczących praw i obowiązków cudzoziemców w Polsce, w szczególności praw pracowniczych,
  4. Doradztwo integracyjne, do którego zadań należy informowanie migrantów, do których organów powinni się zwrócić z konkretnymi problemami, jak również pomoc w sporządzaniu pism oraz wsparcie w procesie integracji,
  5. Seminaria dla cudzoziemców przeprowadzone w dwóch seriach tematycznych po 16 seminariów rocznie. Pierwsza seria  dotyczyć będzie legalizacji pobytu oraz praw i obowiązków cudzoziemców, natomiast tematyką drugiej serii będzie podejmowanie pracy przez cudzoziemców, legalności zatrudnienia oraz zakładanie działalności gospodarczej,
  6. Program Partnerski Login:Lublin, który polega na zgromadzeniu bazy partnerów komercyjnych oraz wynegocjowaniu zniżek i bonusów ofertowych dla cudzoziemców  uczestniczących w projekcie i posiadających kartę Login:Lublin ,
  7. Biblioteka Migracyjna to działanie unikalne w skali regionu i kraju, gdyż zbiory Biblioteki liczą około 1500 publikacji w różnych językach i są udostępniane dla wszystkich zainteresowanych.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

 

Centrum Informacji dla Cudzoziemców

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, pokój 84,

ul. Chopina 14, 20-023 Lublin

Email: migrant@panstwoprawa.org

Proszę skontaktować się z nami telefonicznie, aby umówić się na termin wizyty.

Infolinia: 881 91 71 71

 

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem karty Login:Lublin, zachęcamy do kontaktu z nami poprzez e-mail loginlublin@panstwoprawa.org lub sprawdzenia naszej strony internetowej pod adresem www.loginlublin.pl

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2018, godz. 13:50 - Leszek Wojtowicz