Jeśli chcesz wziąć udział w działaniach realizowanych w projekcie, to:

 

  1. Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektu „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”
  2. Wypełnij dokumenty:Deklaracja uczestnictwa w projekcie i klauzula informacyjna oraz Formularz. W formularzu wybierz te działania, które Cię interesują.
  3. Następnie wypełnione dokumenty przynieś do naszego biura:

Collegium Norwidianum, p. CN-201

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

Możesz również bezpośrednio przyjść do nas. Pomożemy w wypełnieniu dokumentów i udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Zapraszamy!

 

Dokumenty należy dostarczyć w polskiej wersji językowej. Niżej załączone tłumaczenia służą jedynie do celów informacyjnych:

 

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

 

Osoby, nie będące obywatelami UE, które przebywają w Polsce legalnie:

 • na podstawie wizy nr:

                        04        05        05a      05b      06        09        10        11        12

                        13        15        17a      18        19        21        22        22a      23

 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (art. 195) lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211),
 • na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5),
 • dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają warunkom z punktu b).

 

Osoby, które przebywają w Polsce legalnie i:

 • złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2),
 • złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2),
 • złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • złożyły wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25
 • złożyły wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300 ust. 4).

 

Więcej informacji w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektu „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji”

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2018, godz. 12:08 - Leszek Wojtowicz