KORPORACJA AKADEMICKA CUSTODIA

custodia_herb_400

 

 

 

Korporacja Akademicka Custodia została powołana do istnienia 31 stycznia 2008 r. Ślubowania Korporantów odbywają się dwa razy w roku - na wiosnę i jesienią. Pierwsze miało miejsce 7 czerwca 2008 r. w Nałęczowie. Inauguracja roku akademickiego w Korporacji rozpoczyna się balem Korporantów w trzecią sobotę października.

 

 

Barwami Korporacji są:

 

CZERWIEŃ - symbolizująca odwagę i waleczność


ZŁOTO - symbolizujące szlachetność, życzliwość i otuchę


LAZUR - symbolizujący piękno, wzniosłość i pochwałę

 

 

 

Korporacja Akademicka CUSTODIA prowadzi działalność podejmując i wspierając wszelkie inicjatywy naukowe, kulturalne oraz promując wśród studentów  i absolwentów ducha patriotyzmu oraz wzajemnej pomocy i koleżeńskiej solidarności, kształtując postawy obywatelskie, w oparciu o pracę samokształceniową i wychowawczą zgodnie z honorem, zmierzając do budowania poczucia własnej wartości z wiarą w wyznawane zasady moralne, religijne i społeczne.

 

 

Korporacja dążyć będzie do nawiązania ściślejszych stosunków towarzyskich i przyjacielskich,

jednoczących Korporantów, w szczególności poprzez:

 

- propagowanie idei korporacjonizmu akademickiego,

 

- kultywowanie polskiej tradycji, dobrych obyczajów oraz solidaryzmu społecznego,

 

- organizowanie i prowadzenie dla Korporantów szeroko rozumianego doradztwa,

 

- współpracę z organami wyższych uczelni dla realizacji celów statutowych,

 

- współpracę ze środowiskami naukowymi oraz instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą,

 

- prowadzenie edukacji obywatelskiej,

 

- organizowanie i prowadzenie spotkań służących wymianie poglądów i doświadczeń,

 

- wydawanie biuletynu informacyjnego,

 

- organizowanie spotkań okolicznościowych,

 

- gromadzenie środków finansowych,

 

- organizowanie: zebrań naukowych, spotkań towarzyskich, wspólnych wyjazdów, konferencji, warsztatów szkoleniowych, itp.

 

 

 

Korporacja w swej działalności, wzorem swoich poprzedników,

kieruje się następującymi zasadami:

 

 

 

Religio

 
Korporant żyje wiarą chrześcijańską

i w swoim postępowaniu
kieruje się nauczaniem

Kościoła rzymsko-katolickiego.

Patria

 

Korporant jest świadomy obowiązku

działania dla dobra wspólnego
i podejmuje odpowiedzialność

za losy Rzeczypospolitej.

Scientia

 

Korporant dąży do pogłębiania swojej

wiedzy i wszechstronnego rozwoju.

 

Amicitia


Fundamentem korporacji jest przyjaźń.
 Korporacja łączy swych członków na całe życie.

 

 

 

Chcesz do nas dołączyć?

 

 

Kontakt:

Korporacja Akademicka Custodia

ul. St. Staszica 12/3

20-081 Lublin

ka.custodia[at]gmail.com

 

 

custodia_400

 

ZAPRASZAMY!!!

 

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2010, godz. 10:37 - Natalia Dziczkowska