Dnia 21 października 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Więcej... 

Autor: Krzysztof Osewski
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2013, godz. 01:54 - Krzysztof Osewski