Podział kierunków według obszarów

 

1. obszar nauk humanistycznych

 

dziedzina nauk humanistycznych i teologicznych

 

filologia angielska

filologia germańska

filologia klasyczna

filologia niderlandzka

filologia polska

filologia romańska

filologia słowiańska

filozofia

historia

historia sztuki

kulturoznawstwo

nauki o rodzinie

muzykologia

teologia

mediteranistyka

wiedza o teatrze

retoryka stosowana

sinologia

krajoznawstwo i turystyka kulturowa

etyka

edytorstwo

humanistyka cyfrowa

sinologia

 

2. obszar nauk społecznych

 

dziedzina nauk społecznych

 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

politologia

pedagogika

psychologia

socjologia

praca socjalna

 

dziedzina nauk ekonomicznych

ekonomia

zarządzanie

 

dziedzina nauk prawnych

administracja

prawo

prawo kanoniczne

Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016, godz. 11:03 - Magdalena Grela-Tokarczyk