Sylwetki polskich pisarzy i pisarek przybliżali dla Was w telewizyjnym skrócie wykładowcy i wykładowczynie KUL:

 

1. Zbigniew Herbert (dr hab. Tomasz Garbol) 

https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,zbigniew-herbert,40803630


2. Czesław Miłosz (dr hab. Tomasz Garbol) 

https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,czeslaw-milosz,42813323


3. Józef Czapski (dr Agnieszka Bielak) 

https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,jozef-czapski,46582020


4. Andrzej Bobkowski (dr hab. Maciej Nowak) 

https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,andrzej-bobkowski,48710582


5. Józef Mackiewicz (prof. dr hab. Adam Fitas jako ekspert)

 https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,jozef-mackiewicz,49441981


6. Roman Brandstaetter (prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski) 

https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,roman-brandstaetter,50138499


7. Julian Stryjkowski (dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL) 

https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,julian-stryjkowski,50791048


8. Bolesław Leśmian (dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL) 

https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,boleslaw-lesmian,51276580


9. Hanna Malewska (dr hab. Maciej Nowak) 

https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,hanna-malewska,52393866


10. Zygmunt Haupt (dr hab. Paweł Panas) 

https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,zygmunt-haupt,52691769


11. Witold Gombrowicz (dr hab. Edward Fiała, prof. KUL) 

https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,witold-gombrowicz,52754094


12 Józef Wittlin (prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski) 

https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,jozef-wittlin,53196501


13. Teresa Landy (dr Agnieszka Bielak) 

https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,zofia-landy,56436552


14. Bruno Schulz (dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL) 

https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,bruno-schulz,56994335


15. Ewa Thompson (dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL) 

https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,ewa-thompson,57655502


16. Przemysław Dakowicz (dr hab. Tomasz Garbol) 

https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-w-powiekszeniu,przemyslaw-dakowicz,40613293


17. Historia literatury (dr hab. Tomasz Garbol) 

https://vod.tvp.pl/video/sady-przesady-rozroby-u-kuby,historia-literatury,46379732

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2022, godz. 00:54 - Grzegorz Jędrek