Aktualności / Fotorelacje

Powołanie o. Mateusza Ignacika na Ojca Duchownego w Konwikcie Księży Studentów pw. św. Jana Kantego