• Dr Mirosława Hanusiewicz, O sztuce poetyckiej Sebastiana Grabowieckiego; Wydział Nauk Humanistycznych KUL 1992; promotor: prof. Jadwiga Sokołowska, po jej śmierci obowiązki promotora przejął prof. dr hab. Stefan Sawicki, recenzenci: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, prof. dr hab. Jerzy Starnawski

 

  • Dr Justyna Dąbkowska, Edycja krytyczna "Rozmów Artaksesa i Ewandra" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego; Wydział Nauk Humanistycznych KUL 2001, promotor: prof. dr hab. Adam Karpiński, recenzenci: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz, prof. dr hab. Ludwika Szczerbicka-Ślęk)

 

  • Dr Wiesław Pawlak, Koncept w polskich kazaniach barokowych. Przewód na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r., promotor: dr hab. Mirosława Hanusiewicz; recenzenci: prof. dr hab. Ludwika Ślękowa, dr hab. Janusz Drob. Rozprawa dr. Wiesława Pawlaka została wyróżniona w roku 2004 nagrodą Prezesa Rady Ministrów.

 

  • Dr Agnieszka Czechowicz, rozprawa Peryferie poetyki. Dyskurs metapoetycki i świadomość literacka Wacława Potockiego na podstawie „Ogrodu fraszek” i „Moraliów”. Przewód na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2005 r., promotor: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz; recenzenci: prof. dr hab. Adam Karpiński, prof. dr hab. Jacek Sokolski.

 

  • Dr Monika Wilczek, rozprawa Klemens Bolesławiusz. Zarys monograficzny. Przewód na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2006 r., promotor: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz; recenzenci: prof. dr hab. Adam Karpiński, prof. dr hab. Jacek Sokolski.

 

  • Dr Joanna Hałoń-Gnutek, rozprawa Nieznany osiemnastowieczny przekład „Pensées” Blaise’a Pascala. Studium monograficzne. Przewód na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2007 r., promotor: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz; recenzenci: prof. dr hab. Adam Karpiński, dr hab. Roman Doktór.

 

  • Dr Barbara Niebelska-Rajca, rozprawa Kategorie enargei i energei w refleksji teoretycznej i literaturze polskiego baroku. Przewód na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2010 r., promotor: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz;-Lavallee; recenzenci: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, prof. dr hab. Adam Karpiński. Rozprawa dr Barbary Niebelskiej-Rajcy została wyróżniona w roku 2011 nagrodą Prezesa Rady Ministrów.

 

  • Dr Marzena Tyl, Wizerunek niewiasty w twórczości Mikołaja Reja. Przewód na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2011 r., promotor: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee; recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Meller, prof. dr hab. Marek Prejs.

 

  • Dr Dorota Kuśmirek-Wrzos, Strategie perswazyjne w "Postylli" Mikołaja Reja; Wydział Nauk Humanistycznych KUL 2013; promotor: prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, recenzenci: prof. Justyna Dąbkowska-Kujko (KUL), prof. Marek Prejs (UW)

 

Autor: Grzegorz Głąb
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2013, godz. 10:04 - Wiesław Pawlak