W tej zakładce można znaleźć dokumenty rekrutacyjne i informacje dotyczące szkoleń dla Pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" proszone są o uzupełnienie poniższych plików oraz przesłanie ich na adres stazkariery@kul.pl.

 

 

Załączniki do pobrania:

 

formularz_zgloszeniowy_-_pr._naukowo-dydaktyczni-1_1

formularz_zgloszeniowy_-pr._administracji-1

 

 

Więcej informacji odnośnie szkoleń dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w lutym.

 

Trwa rekrutacja na szkolenia dla kadry dydaktycznej i zarządczej - pracownicy KUL - do 20.12.2018 r.:

 

* w ramach zadania 9 "NIWELOWANIE LUK KOMPETENCYJNYCH PRACOWNIKÓW
KADY DYDAKTYCZNEJ - SZKOLENIA, KURSY I ZAGRANICZNE STAŻE DYDAKTYCZNE (III.18-II.22, 222OS)"
:

 

W roku akademickim 2018/19 przewiduje się realizację następujących zajęć dla pracowników kadry dydaktycznej KUL:

 

1. "Kurs bioinformatyczny" (60h, 1 grupa, 10 osób/grupa)

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

1.       Wprowadzenie do NGS

2.       Elementy programowania wykorzystywane w analizie jakości danych NGS

3.       Analiza strukturalna i funkcjonalna społeczności mikroorganizmów w oparciu o dane metagenomiczne i metatraskryptomiczne

 

W roku akademickim 2018/19 przewiduje się realizację następujących zajęć dla pracowników kadry dydaktycznej KUL:

 

2. "Kurs innowacyjnych umiejętności dydaktycznych" (32h) – 8 grup po śr. 10 osób każda

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

1.       Model „learning-by-doing” w pracy dydaktycznej

2.       Model „design-thinking” w pracy dydaktycznej

3.       Zastosowanie, przykłady

4.       Ćwiczenia praktyczne

 

Termin realizacji zajęć:

styczeń-czerwiec 2019 r.

 

3. "Projektowanie i prowadzenie kursów on-line" (78h zajęć w formule Blended Learning, materiały dydaktyczne, wewnętrzny egzamin praktyczny) – 4 grup po śr. 10 osób każda(I edycja), 4 grupy po śr. 10 os. każda(II edycja).

 

Łącznie przeszkolonych zostanie 80 osób. Liczba godzin szkoleniowych: 300h.

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

Projektowanie i prowadzenie kursów on-line

Część on-line: 60 godzin

·           Nauczanie przez Internet vs tradycyjne

·           Planowanie e-kursu: redefinicja celów (efektów) dydaktycznych na potrzeby e-zajęć, zasady projektowania dobrego e-kursu

·           Projektowanie e-aktywności dla studentów: metody zaktywizowania studentów, planowanie zadań

·           Przygotowanie e-materiałów dydaktycznych. Publikacja materiałów: podstawy ochrony własności intelektualnej. Otwarte zasoby internetowe

·           Organizacja e-zajęć

·           Specyfika komunikowania online

·           Moderowanie dyskusji online

·           Motywacja i najczęściej pojawiające się problemy w pracy ze studentami online

·           Ocenianie studentów online

Część stacjonarna: 18 godzin

·           Moodle jako nowe środowisko kształcenia

·           Podstawowe narzędzia do tworzenia i publikacji treści dydaktycznych: linki, pliki, foldery, strony

·           Podstawowe narzędzia komunikacji: forum aktualności, forum standardowe, głosowanie

·           Wykorzystanie wideo jako atrakcyjnej formy komunikacji i przekazu treści

·           Zarządzanie stroną kursu (ustawienia kursu, tryb edycji, menu boczne)

·           Podstawowe narzędzia nauki: test, zadanie

·           Zaawansowane narzędzia do tworzenia i publikacji treści dydaktycznych: książka, lekcja, słownik

·           Organizowanie pracy grupowej: wiki, warsztaty, forum pytań i odpowiedzi

·           Warunkowanie zadań

·           Zarządzanie uczestnikami kursu na platformie

·           Obsługa dziennika ocen

 

Pierwsza edycjastyczeń-czerwiec 2019 r.

Druga edycjapaździernik 2019 - czerwiec 2020 r.

 

4. "Tworzenie publikacji cyfrowych" (30h kursu, materiały dydaktyczne, egzamin wewnętrzny) – 8 grup po śr. 10 osób każda.

 

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

 1. Co to jest publikacja cyfrowa (ebook)
 1. Formaty publikacji cyfrowych
 1. Programy do tworzenia i konwersji publikacji cyfrowych
 1. Przygotowanie publikacji cyfrowych
 1. Zagadnienia technologiczne i kwestie praw autorskich

 

Pierwsza edycjastyczeń - czerwiec 2019 r.

Druga edycjapaździernik 2019 - czerwiec 2020 r.

 

 

* w ramach zadania 10 "NIWELOWANIE LUK KOMPETENCYJNYCH PRACOWNIKÓW
KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ - SZKOLENIA, KURSY I STUDIA PODYPLOMOWE (III.18-II.22, 71OS)":

 

W roku akademickim 2018/19 przewiduje się realizację następujących warsztatów dla pracowników Działu Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej:

 1. „Zarządzanie projektami badawczymi” – 24h

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

Czym jest projekt badawczy? Jak zaprojektować wniosek, aby był realizowalny? Jak napisać dobre streszczenie? Skrócony opis projektu – jaka jest jego rola? Szczegółowy opis projektu – na co zwrócić uwagę? Jakie rezultaty w projekcie założyć, aby projekt mógł być dobrze oceniony i rozliczony?

 

 1. „Harmonogram kontra budżet w planowaniu projektów badawczych” – 16h

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

Jak dobrze dobrać zespól badawczy do wykonania zaplanowanych prac? Czas potrzebny do realizacji projektu – kiedy zacząć, ile ma trwać projekt? Konstruowanie harmonogramu projektu? Metody wizualizacji sposobu realizacji projektu (harmonogram Gantta).

 

 1. „Tworzenie budżetu i rozliczanie wydatków projektu” – 24h

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

Jakie zaplanować wydatki, aby projekt wykonać? Jak przekonywująco uzasadnić koszty. Rozliczanie projektu – praktyczne wskazówki.

 1. „Zarządzanie budżetem projektu” – 16h

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

Rodzaje kosztów w projekcie: bezpośrednie i pośrednie. Co można zmieniać w strukturze wydatków podczas jego realizacji i jak to robić?

 

 1. „Korzystanie z narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami badawczymi” – 8h

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

Jak wyszukać dla swoich badań odpowiedni konkurs? Wykaz platform internetowych obsługujących proces składania wniosków?

 1. "Projektowanie i prowadzenie kursów on-line" (78h zajęć w formule Blended Learning, materiały dydaktyczne, wewnętrzny egzamin praktyczny) – 1 grupa  20 osób(I edycja).

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

Projektowanie i prowadzenie kursów on-line

Część on-line: 60 godzin

·           Nauczanie przez Internet vs tradycyjne

·           Planowanie e-kursu: redefinicja celów (efektów) dydaktycznych na potrzeby e-zajęć, zasady projektowania dobrego e-kursu

·           Projektowanie e-aktywności dla studentów: metody zaktywizowania studentów, planowanie zadań

·           Przygotowanie e-materiałów dydaktycznych. Publikacja materiałów: podstawy ochrony własności intelektualnej. Otwarte zasoby internetowe

·           Organizacja e-zajęć

·           Specyfika komunikowania online

·           Moderowanie dyskusji online

·           Motywacja i najczęściej pojawiające się problemy w pracy ze studentami online

·           Ocenianie studentów online

Część stacjonarna: 18 godzin

·           Moodle jako nowe środowisko kształcenia

·           Podstawowe narzędzia do tworzenia i publikacji treści dydaktycznych: linki, pliki, foldery, strony

·           Podstawowe narzędzia komunikacji: forum aktualności, forum standardowe, głosowanie

·           Wykorzystanie wideo jako atrakcyjnej formy komunikacji i przekazu treści

·           Zarządzanie stroną kursu (ustawienia kursu, tryb edycji, menu boczne)

·           Podstawowe narzędzia nauki: test, zadanie

·           Zaawansowane narzędzia do tworzenia i publikacji treści dydaktycznych: książka, lekcja, słownik

·           Organizowanie pracy grupowej: wiki, warsztaty, forum pytań i odpowiedzi

·           Warunkowanie zadań

·           Zarządzanie uczestnikami kursu na platformie

·           Obsługa dziennika ocen

 

Termin realizacji zajęć:

styczeń - czerwiec 2019 r.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2019, godz. 07:54 - Joanna Brzozowiec