Konferencja 

kończąca projekt Turystyka szansą na pracę w obliczu EURO 2012

10 maja 2010 r.

Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Gmach Główny KUL, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

 9.15 – 9.45        Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30     Otwarcie konferencji
ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba – Prorektor KUL
dr Krzysztof Grabczuk – Marszałek Województwa Lubelskiego
ks. Wiesław Kosicki – Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej

10.30 – 11.00     Turystyka jako czynnik aktywizujący rozwój lokalny
prof. dr hab. Bogusław Sawicki – Katedra Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

11.00 – 11.30     Perspektywy rozwoju turystyki kulturowej na Lubelszczyźnie
dr Joanna Janicka – Katedra Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

11.30 – 12.00     Stymulowanie rozwoju turystyki przez administrację publiczną
dr Wojciech Wytrążek, Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego, KUL

12.00 – 12.15     Podsumowanie projektu – mgr Anna Przybyła, Kierownik Projektu

12.15 – 12.30     Wnioski z ewaluacji projektu – mgr Marcin Zawadzki, Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji Projektu

12.30 – 12.45     Dyskusja i podsumowanie obrad

12.45 – 13.15     Obiad

Organizatorzy:
Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2010, godz. 10:32 - Marta Ordon