Program konferencji

Obrady odbędą się w sali koncertowej Instytutu Muzykologii - sala C-1031 (X piętro Collegium Jana Pawła II).

22 października 2007 (poniedziałek)

9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.30 Powitanie uczestników konferencji:

1. Ks. prof. Mirosław Kalinowski, prorektor KUL
2. Ks. prof. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
3. Prof. Andrij Bojko, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie
4. Prof. Mária Bujňáková, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Pawła Józefa Safarika w Koszycach

10.30 - 11.30 I Sesja

1. Wprowadzenie do obrad: rola i znaczenie prawa rzymskiego w dziejach prawa Europy - ks. prof. Antoni Dębiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
2. Roman law always dies with a codification (Prawo rzymskie zawsze umiera wraz z kodyfikacją) - prof. Tomasz Giaro (Uniwersytet Warszawski)
3. Od rzymskich municypiów do współczesnego samorządu terytorialnego - prof. Michaił Baimuratow (Uniwersytet w Mariopolu)

11.30 - 11.50 Dyskusja

11.50 - 12.20 Przerwa na kawę

12.20 - 13.00 II Sesja

1. The Development of legal doctrine in the ius commune: a case study (Rozwój doktryny prawniczej w ius commune: studium przypadku) - dr Paul du Plessis (Uniwersytet w Edynburgu)
2. Рецепція римського права в Статуте Великого Княжества Литовского 1588 г. (Recepcja prawa rzymskiego w Statucie Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1588 roku) - dr Natalia Jefremowa (Odeska Narodowa Akademia Prawnicza)

13.00 - 13.15 Dyskusja
13.30 - 14.30 Obiad
15.00 - 16.00 III Sesja

1. Ewolucja poglądów na prawo rzymskie w Polsce do końca XVIII wieku - dr Marzena Dyjakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
2. Рецепція положень римського права про іпотеку в законодавство України (Recepcja zasad prawa rzymskiego dotyczącego hipoteki w ustawodawstwie Ukrainy) - prof. Wołodymyr Kossak (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki)
3. Bплив римського права на підходи до регулювання господарських відносин в україні (Wpływ prawa rzymskiego na poglądy dotyczące regulacji stosunków gospodarczych na Ukrainie) - prof. I. O. Charytonowa (Odeska Narodowa Akademia Prawnicza)

16.00-16.30 Przerwa na kawę

16.30-18.00 Dyskusja Panelowa: Rola prawa rzymskiego we współczesnych systemach edukacji prawniczej.

Uczestnicy:
prof. Franciszek Longchamps de Berrier (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Blažena Antalová (Uniwersytet Pavla Safarika w Koszycach)
dr Anna Feduszczak Pasławska (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki)
dr Zaboj Horak (Uniwersytet Karola w Pradze)
dr Maciej Jońca (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr Paul du Plessis (Uniwersytet w Edynburgu)
mgr Jan Wendorf (Uniwersytet w Kolonii)

20.00 Uroczysta kolacja

 

23 października 2007 (wtorek)

9.00-10.00 Śniadanie
10.00 - 11.20 IV Sesja

1. Le radici del diritto romano nel contratto di deposito in diritto ceco (Rzymskie korzenie kontraktu przechowania w prawie czeskim) - prof. Michał Skrejpek (Uniwersytet Karola w Pradze)
2. Pецепція римського права у сучасному цивільному праві україні (Recepcja prawa rzymskiego we współczesnym prawie cywilnym Ukrainy) - prof. Jefrem Charytonow (Odeska Narodowa Akademia Prawnicza)
3. Tradycja romanistyczna a współczesna debata o zasadach prawa prywatnego - prof. Wojciech Dajczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
4. Prawo rzymskie jako uniwersalna metafora etyczna - prof. Marek Kuryłowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

11.20 - 11.40 Dyskusja
11.40 - 12.10 Przerwa na kawę
12.10 - 12.30 Podsumowanie konferencji
12.45 - 13.45 Obiad
13.45 Wyjazd uczestników

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2009, godz. 13:04 - Marta Ordon