Spis treści

S. Fita  
Słowo wstępne

J. Tomkowski  
Poeta rozmawia z Bogiem (O liryce religijnej w okresie pozytywizmu).

K. Tokarzówna  
Inspiracje i motywy religijne w twórczości Bolesława Prusa.

S. Fita  
Eliza Orzeszkowa w poszukiwaniu religii.

M. Brykalska  
Aleksander Świętochowski wobec problemów religii i katolicyzmu.

H. Filipkowska  
Obraz chrześcijaństwa w powieściach Teodora Jeske-Choińskiego.

Z. Mocarska-Tycowa  
Temat śmierci w prozie realistów.

B. Burdziej  
Doświadczenie religijne w literaturze zsyłkowej.

W. Panas  
Sacer: święty-przeklęty. Obraz judaizmu w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku.

T. Lewandowski  
Młodopolskie spotkania z modernizmem katolickim.

B. Wojnowska  
Poszukiwanie sacrum w wypowiedziach "Życia" i "Chimery".

W. Gutowski  
Motywika pasyjna w literaturze Mlodej Polski.

I. Maciejewska  
  Franciszkanizm w poezji Młodej Polski.

s. I. German CSFN 
Biblia w twórczości Stefana Żeromskiego.

J. R. Krzyżanowski  
Jasnogórska pielgrzymka Reymonta.

ks. Z. Trzaskowski  
Transcendentne misterium życia w twórczości Tadeusza Micińskiego.

E. Fiała  
Egolatria w "Legendach" Andrzeja Niemojewskiego.

A. Bednarek  
Kaznodziejskie portrety trumienne pisarzy.


Indeks osób

Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2007, godz. 11:57 - Agnieszka Bielak