członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

(od roku 2015)

 

członek Rady Doskonałości Naukowej (2019-2023)

 

członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (2017-2020)

 

członek zespołu doradczego MNiSW do spraw wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych (2019)

 

dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL

(1999-2002)

 

dyrektor Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL

(2000-2006)

 

przedstawiciel dyscypliny literaturoznawstwo w Radzie Naukowej Szkoły Doktorskiej KUL (od 2019)

 

członek Rady Programowej Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych „Akademia Artes Liberales”

(2000-2007)

 

członek grona ekspertów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku filologia polska

(2005-2010)

 

członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

(2004-2007, 2012-2015)

 

członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN

(2007-2010)

 

członek Towarzystwa Naukowego KUL

(od 1995)

 

członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

(od 2003)

 

członek Rady Redakcyjnej rocznika

„Odrodzenie i Reformacja w Polsce”

(2008-2012, 2019-2020)

 

członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Zagadnienia Rodzajów Literackich”

(od 2017)

 

członek Rady Naukowej „Rocznika Przemyskiego” (od 2012)

 

redaktor naczelny zeszytu 1 „Roczników Humanistycznych”

(od roku 2006)

 

członek zespołu redakcyjnego „Zeszytów Naukowych KUL”

(2000- 2006)

Autor: Bedyniak Jarosław
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2020, godz. 16:49 - Wiesław Pawlak