Nagrody

i odznaczenia

 

 

2007  brązowy Krzyż Zasługi

 

2005  nagroda rektorska I stopnia za osiągnięcia w pracy administracyjnej

 

2000  nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę habilitacyjną

 

2000  nagroda rektorska II stopnia za osiągnięcia w pracy administracyjnej

 

1999  nagroda Rektora KUL za pracę habilitacyjną

 

 

Stypendia

zagraniczne

 

2006  dwumiesięczne stypendium w Londynie

(Warburg Institute, stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej)

 

2006  dwumiesięczne stypendium w Paryżu

(Sorbonne, stypendium Twarzystwa Przyjaciół KUL)

 

2000  dwumiesięczne stypendium w Leuven

(Katolicki Uniwersytet w Leuven)

 

1993  miesięczne stypendium w Genewie

(Uniwersytet w Genewie)

 

1993  miesięczne stypendium w Cambridge

(Emmanuel College, University of Cambridge, stypendium British Council)

 

1990  dwumiesięczne stypendium w Rzymie

(Fundacja Jana Pawła II)

Autor: Bedyniak Jarosław
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2012, godz. 19:06 - Jarosław Bedyniak