2005 profesor nauk humanistycznych, recenzenci: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, prof. dr hab. Ludwika Ślękowa, prof. dr hab. Andrzej Borowski

 

2000 zatrudniona w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 

1999 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – historia literatury polskiej (Wydział Nauk Humanistycznych KUL, rozprawa: Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku, recenzenci: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, prof. dr hab. Czesław Hernas, prof. dr hab. Stefan Sawicki)

 

1992 doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wydział Nauk Humanistycznych KUL, promotor: prof. Jadwiga Sokołowska, po jej śmierci obowiązki promotora przejął prof. dr hab. Stefan Sawicki, rozprawa: Świat podzielony. O sztuce poetyckiej Sebastiana Grabowieckiego, recenzenci: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, prof. dr hab. Jerzy Starnawski

 

1986 tytuł zawodowy magistra, praca magisterska: Ironia i Koncept w liryce Jana Andrzeja Morsztyna, promotor: prof. Jadwiga Sokołowska

 

1981-1986 studia magisterskie w zakresie filologii polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Autor: Bedyniak Jarosław
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2012, godz. 17:47 - Jarosław Bedyniak