Towarzystwo Przyjaciół KUL serdecznie zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium. Towarzystwo prowadzi dwa programy stypendialne - dla maturzystów oraz dla wolontariuszy.

 

Osoby rozpoczynające po maturze pierwsze studia na KUL mogą ubiegać się o przyznanie rocznego stypendium „Startuj z TP KUL”. Jest ono przeznaczone dla osób pochodzących z miejscowości do 100 tys. mieszkańców.

 

Natomiast o stypendium dla osób bezinteresownie działających na rzecz KUL mogą ubiegać się studenci wszystkich lat, bezinteresownie zaangażowani na rzecz społeczności uniwersyteckiej na różnych płaszczyznach (za wyjątkiem naukowej).

 

Szczegółowe informacje na stronie www.tpkul.pl w zakładce Programy Stypendialne, oraz pod numerami telefonów: 81 532 64 32,  662 487 212.

Autor: Katarzyna Bojko
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 09:55 - Leszek Wojtowicz