W lipcu 2013 roku KUL został Beneficjentem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, w ramach którego realizowane będzie działanie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Inicjatywami wchodzącymi w skład tego działania będą wymiany studentów z uczelnią partnerską Diakonhjemmet Høgskole (Norwegia) oraz wymiany pracowników administracyjnych z uczelnią partnerską University of Iceland (Islandia).

 

Kwota dofinansowania to 58 307, 2 PLN.

 

Projekt potrwa do 30 września 2014 roku.     

 

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego2009-2014 oraz środków krajowych.

 

 

Wszystkie dokumenty dotyczące zasad projektu znajdą Państwo tutaj:

 

Zasady_finansowe_fss_13-14

Zasady_kwalifikacji_pracownikow_fss_13-14

Zasady_kwalifikacji_studentow_fss_13-14