W lipcu 2014 roku KUL ponownie został Beneficjentem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, w ramach którego realizowane będzie działanie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Inicjatywami wchodzącymi w skład tego działania będą wymiany studentów z uczelniami partnerskimi Diakonhjemmet Høgskole (Norwegia) i Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (Norwegia) oraz wymiany pracowników naukowych z uczelnią partnerską Diakonhjemmet Høgskole (Norwegia).

 

Kwota dofinansowania to 79 758, 12 PLN.

 

Projekt potrwa do 30 września 2015 roku.     

 

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego2009-2014 oraz środków krajowych.

 

 

Nabór na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) został zakończony

 

Wszystkie dokumenty dotyczące naboru na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych znajdą Państwo poniżej:

 

STA_formularz_zgloszeniowy_14-15_FSS

 

2014-2015_individual_teaching_progr_fss

 

ZASADY_KWALIFIKACJI_PRACOWNIKOW_NA_WYJAZDY_STA_2014-2015

 

ZASADY_FINANSOWANIA_WYJAZDOW_STA_2014-2015

 

 

 

Nabór na wyjazdy na część studiów został zakończony.

 

Wszystkie dokumenty dotyczące naboru na wyjazdy na część studiów znajdą Państwo tutaj:

 

Zasady_finansowania_studenci_FSS_14-15

Zasady_kwalifikacji_studentow_FSS_14-15

Formularz_zgloszeniowy_na_studia_FSS_14-15