Nauka / Projekty

PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (II edycja)

Projekty | 2021-09-08

Celem projektu NAWA jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej. Projekty Programu PROM umożliwią przedstawicielom grupy docelowej wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

Więcej informacji o projekcie dostępnych pod linkiem