Nauka / Projekty

Promoting Mentors’ Work in Education (PROMENTORS)

Projekty | 2021-09-08

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym. Jego celem jest wypracowanie modelu mentoringu dla nauczycieli rozpoczynających prace w szkole. Liderem projektu jest Talpiot Academic College of Education z Izraela, a partnerami - poza KUL - także University of Exeter (UK), Jyväskylä University (Finlandia), University of Bucharest (Rumunia) oraz 9 uczelni izraelskich kształcących nauczycieli. Projekt będzie trwał w latach 2020-2023; uczestniczy w nim 12 pracowników Instytutu Pedagogiki KUL

Więcej informacji na temat projektu dostępnych pod linkiem