Spis treści

M. Jasińska-Wojtkowska  
Wstęp


M. Adamczyk  
Religijna proza narracyjna do końca XVI wieku.

M. Korolko  
Między retoryką a teologią. O kunszcie estetycznym staropolskich kazań (rekonesans).

J. Starnawski  
Dialog religijny prozą w piśmiennictwie polskim średniowiecznym, renesansowym i reformacyjnym.

K. Stawecka  
Staropolska proza hagiograficzna. XVI-XVIII wiek.

Z. Sudolski  
Aspekty religijne epistolografii staropolskiej XIX i XX wieku. Krasiński - Norwid - Liebert.

S. Fita  
'Pozytywista ewangeliczny'. Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa.

L. Eustachiewicz  
Horyzonty religijne polskiej prozy końca XIX - początku XX wieku.

M. Czermińska  
Autobiografia duchowa w dwudziestowiecznej literaturze polskiej.

A.Stoff  
Światopogląd polskiej 'science fiction'.

K. Dybciak  
Od katolickiej beletrystyki do eseju religijno-filozoficznego.

A. Sulikowski  
Problematyka sacrum w prozie Hanny Malewskiej.

M. Ołdakowska-Kuflowa 
Historia - współczesność - wieczność. Chrześcijańskie podłoże wartości w dziełach Gołubiewa.

A. Karcz  
Sakralna wizja świata w Stanisława Vincenza "Na wysokiej połoninie".

T. Soldenhoff  
Marka Hłaski niesienie krzyża.

E. Wiegandt   'Jak trwoga to do Boga'. Wybrane przykłady świadomości kryzysowej z twórczości J. Wittlina, J. Stryjkowskiego, T. Różewicza i M. Białoszewskiego.


Indeks nazwisk

Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2011, godz. 08:37 - Agnieszka Bielak