2013 

  • Udział w projekcie: 09.2013 – 06.2014 – projekt realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski – realizacja komponentu dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska - „Badania jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2014, godz. 12:42 - Agnieszka Karczewska