1. Od czerwca 2016 – członek zespołu badawczego w projekcie Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa realizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Freie Universität Berlin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2016, godz. 20:55 - Agnieszka Karczewska