Aktualności / Wydarzenia

"Przegląd Uniwersytecki" w nowej formule

Geopolityka, stosunki międzynarodowe, kwestie bezpieczeństwa, ale także zagadnienia filozoficzne, psychologiczne czy medialne dotyczące agresji Rosji na Ukrainę znalazły się we wznowionym, liczącym 60 stron, "Przeglądzie Uniwersyteckim". Czasopismo adresowane do całej społeczności akademickiej KUL, w tym także do studentów zainteresowanych sprawami publicznymi, ukaże się w Święto Patronalne KUL 2022.

Profesorowie Andrzej Podraza, Jan Kłos, Agnieszka Łukasik-Turecka, Adam Biela czy Leszek Mądzik, a także wiele innych osób, m.in. ukraińscy studenci i dr Tetiana Jabłońska, która z Kijowa do Lublina na KUL trafiła po 24 lutego 2022 r., opisali dramat dziejący się za naszą wschodnią granicą, zaledwie kilkaset kilometrów od naszych domów. Trudno nie przejąć się losem tych, którzy nie za pośrednictwem mediów, ale realnie i z całą mocą odczuwają skutki wojny, stąd też w "Przeglądzie Uniwersyteckim" znajdą Państwo dodatek specjalny dla naszych ukraińskich przyjaciół.

- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie mógł nie zaangażować się w niesienie pomocy naszym ukraińskim studentom, doktorantom, pracownikom i ich rodzinom, osobom uciekającym przed bombardowaniami i ostrzałami rakietowymi - napisał w słowie wstępnym rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

"Przegląd Uniwersytecki", który wraca do nas w nowej szacie graficznej po niemal półtorarocznej przerwie to 60 stron licznych wywiadów, esejów i artykułów, ale także - dzięki kodom QR - możliwość oglądania nagrań wideo. Na szczególną uwagę zasługuje m.in. rozmowa z wybitnym artystą prof. Leszkiem Mądzikiem, który opowiada o wojnie w Ukrainie i swojej najnowszej współpracy z Operą Lwowską. Dzięki kodom QR warto też obejrzeć rozmowę pt. "Świeży powiew Europy" z metropolitą lubelskim i wielkim kanclerzem KUL abp. Stanisławem Budzikiem o postaci ks. Idziego Radziszewskiego i jego wizji KUL jako uczelni wolnej od wszelkich ideologii.

- Ukraina najbardziej potrzebuje wolności i teraz musi walczyć z lawiną zła, która potrafi nie mieć żadnej logiki. Dlatego tak ważna jest nasza solidarność z narodem ukraińskim, który dzielnie bije się także w naszej obronie - mówi w wywiadzie Leszek Mądzik, który dla Opery Lwowskiej przygotowuje wyjątkowy spektakl na listopadową rocznicę Wielkiego Głodu - ludobójstwa popełnionego na narodzie ukraińskim w latach 1932-1933. Podkładem muzycznym przedstawienia będzie „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta. - To dla mnie wielkie wyzwanie - ocenił reżyser, założyciel Sceny Plastycznej KUL.

Nowe możliwości prezentacji nagrań wideo dobrze przedstawia ShowReel - filmowe portfolio w reż. Damiana Bieńka, które przedstawiamy także tu na naszej stronie internetowej. Okazją do przedstawienia tej produkcji było nadanie Studiu Telewizyjnemu Uniwersyteckiego Centrum Medialnego KUL imienia o. prof. Leona Dyczewskiego, który na naszej uczelni zainicjował prężnie się rozwijające studia dziennikarskie, także dzięki Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji.

Co jeszcze? Oczywiście - tradycyjnie - informacje o ważnych KUL-owskich wydarzeniach, kącik z Historią przez duże "H" czy informacje dotyczące studiów. Czytelnicy "Przeglądu Uniwersyteckiego" - last but not least - dowiedzą się też o najważniejszych działaniach rektora KUL na rzecz poszerzenia kontaktów międzynarodowych KUL, w tym podejmowania współpracy z silnymi ośrodkami naukowymi w świecie, co jest istotne w perspektywie powstającego kierunku lekarskiego i starania się KUL o status uczelni badawczej.