Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kilkoma publikacjami książkowymi:

 

 

Okładka_Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy

H. Żukowska,

Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy.

Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.

 

Dostęp do pełnej treści monografii

po kontakcie z Autorem

H. Żukowska, W. Janik (red.),

Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego
a wiarygodność przedsiębiorstwa.

Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

(publikacja pokonferencyjna)

 

[pełna treść książki w formacie PDF]

H. Żukowska, B. Sawicka (red.),

Zawartość informacyjna polityki rachunkowości.

Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

(publikacja pokonferencyjna)

 

[pełna treść książki w formacie PDF]

D. A. Mikulska (red.),

Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego. Wydawnictwo KUL. Lublin 2012.

(publikacja pokonferencyjna)

 

[pełna treść książki w formacie PDF]

M. Wrona, W. Janik (red.),

Polityka rachunkowości w teorii i praktyce,

Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

(publikacja pokonferencyjna)

 

[pełna treść książki w formacie PDF]

H. Żukowska, A. Spoz, G. Zasuwa (red.)

Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa.

Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

(publikacja pokonferencyjna)

 

[pełna treść książki w formacie PDF]

 

H. Żukowska, M. Zuba-Ciszewska, P. Bolibok (red.),

Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji
i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

(publikacja pokonferencyjna)

 

[pełna treść książki w formacie PDF]

 

 

H. Żukowska, I. Skibińska-Fabrowska,

Instytucjonalne aspekty budowania
stabilności finansowej w Polsce.

Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.

 

[pełna treść książki w formacie PDF]

 

 

Autor: Helena Żukowska
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2020, godz. 22:45 - Joanna Nucińska