2011

  1. Budując mosty porozumienia... Współczesne tendencje w glottopedagogice interkulturowej a motywacje uczniów polskich szkół sobotnich na Ukrainie, [w:] Polskość ponad granicami, red. G. Czetwertyńska, A. Karczewska, S.J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 127-135.

 

Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2014, godz. 07:38 - Agata Poręba