Konkurs „Najlepsi u Najlepszych"

 

28 płatnych wakacyjnych staży do wygrania!!! 

nun_jpg

 

Fundatorzy staży i pytania konkursowe VIII edycji konkursu - 2008 rok.
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny w Lublinie

Biuro Nieruchomości mgr Jerzy Kleczkowski Sp. z o.o.


Diface Studio Wizerunku Internetowego

Eldorado Sp. z o.o.

eLeader Sp z o.o.

Glazura Królewska S.A.

Maj-Max Art. Studio s.c. Hubart Maj, Dariusz Koper

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Pekao Faktoring Sp. z o.o.

Perła - Browary Lubelskie S.A.

Polfa Lublin S.A.

Pol-Inowex S.A.

Skrivanek Sp. z o.o.

Urząd Miasta Lublin

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL - Świdnik

Żagiel S.A.ZADANIA KONKURSOWE

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

ul. 1 Maja 16A

20-410 Lublin

Branża: bankowość detaliczna

  

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 1 - miesięczny w Dziale Bankowości Detalicznej

  

Treść zadania konkursowego:

Konto internetowe Banku BGŻ - udział w rynku, ocena na tle konkurencji i propozycja działań marketingowych.

 


 

Biuro Nieruchomości mgr Jerzy Kleczkowski Sp. z o.o.

ul. Okopowa 16

20-022 Lublin

Branża: nieruchomości

  

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 1 - miesięczny

  

Treść zadania konkursowego:

Kupno i sprzedaż nieruchomości a podatek dochodowy w świetle ostatnich zmian prawnych.

 


 

Diface Studio Wizerunku Internetowego

ul. Głuska 13 B

Lublin

Branża: IT

  

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 2 - miesięczny w Dziale Programistycznym

  

Treść zadania konkursowego:

Uniwersalne środowisko dynamicznego wykorzystania relacyjnych baz danych w obiektowych aplikacjach PHP.

 


 

Eldorado Sp. z o.o.

ul. Metalurgiczna 30

20-234 Lublin

Branża: FMCG

  

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 1 - miesięczny w Dziale Marketingu

 

Treść zadania konkursowego:

,,Firma Eldorado zajmuje się dystrybucją FMCG poprzez sieć 17 oddziałów C&C oraz 63 przedstawicieli handlowych i flotę 120 samochodów dostawczych. Obsługuje w sumie około 8000 aktywnych klientów. Są to niemal wyłącznie firmy prowadzące działalność handlową lub gastronomiczna oraz instytucje, a więc relacje mają charakter kontaktów B2B (Business to Busness).

 

Jako specjalista ds. marketingu otrzymujesz zadanie usprawnienia i wzrostu efektywności obustronnej komunikacji pomiędzy klientami i Eldorado poprzez zaprojektowanie i wdrożenie informatyczno - organizacyjnego projektu systemu CRM (Customer Relationship Management, czyli systemu zarządzania relacjami z klientem).

 

Zarząd jest przychylny Twoim działaniom, aby jednak dać Ci ,,zielone światło" wymaga kompleksowo przygotowanego opracowania: jakie rozwiązania usprawniające komunikację i zarządzanie wiedzą na temat klienta zamierzasz wdrożyć, jakie efekty przyniosą te rozwiązania.

 

Przygotuj opracowanie projektu dla Zarządu Eldorado opisując wszystkie proponowane przez Ciebie usprawnienia.

 

(Aby uniknąć problematycznego odnoszenia się do już wykorzystywanych przez Eldorado rozwiązań przyjmji czysto teoretyczne założenie, że w firmie nie funkcjonują aktualnie żadne rozwiązania zarządzania wiedzą i relacjami z klientem, a jedyną formą komunikacji jest osobiste spotkanie na hali C&C lub w siedzibie klienta).

 

Praca nie powinna przekroczyć 12 stron A4".  

 


 

eLeader Sp. z o. o.

ul. Zana 39

20-601 Lublin

Branża: informatyczna

  

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 1-miesięczny w Dziale Sprzedaży i Marketingu

 

Treść zadania konkursowego:

Analiza globalnego rynku bankowości mobilnej i perspektywy rozwoju m-bankingu na świecie.

  


 

Glazura Królewska S.A.

ul. Metalurgiczna 9 B

20 - 234 Lublin

Branża: Dystrybucja płytki ceramicznej

 

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 2- miesięczny z możliwością wydłużenia do trzech miesięcy w Dziale Sprzedaży Detalicznej

 

Treść zadania konkursowego:

Budowa przewagi rynkowej w środowisku e-commerce - sklep internetowy eplytki.pl.

  

Czas trwania stażu oraz dział:  1 staż 2-miesięczny w Dziale Marketingu

 

Treść zadania konkursowego:

Wprowadzanie nowego produktu na rynek - płytka ceramiczna. Strategia marketingowa.

  

  

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 1-miesięczny w Dziale Gospodarki Magazynowej i Transportu

 

Treść zadania konkursowego

Optymalizacja kosztów transportu w przedsiębiorstwie - dystrybutor płytki ceramicznej.

  

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 1- miesięczny w Dziale Sprzedaży Hurtowej

  

Treść zadani konkursowego:

Efektywny system motywacyjny dla przedstawicieli handlowych w firmie dystrybucyjnej.

  


 

Maj-Max Art. Studio s. c. Hubert Maj, Dariusz Koper

ul. Makowa 4C

20-442 Lublin

Branża: reklamowa

  

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 1-miesięczny  w Dziale Marketingu


Treść zadania konkursowego:

Strategie sprzedażowo - marketingowe w kontekście reklamy zewnętrznej na rynku lubelskim.


Informacje dodatkowe dotyczące firmy i tematu pracy: „strategie sprzedażowo - marketingowe w kontekście reklamy zewnętrznej na rynku lubelskim"

  

Maj-Max Art. Studio jest firmą, która od 2000 r. zajmuje się reklamą zewnętrzną tzw. OUTDOOR. Nasze działania skoncentrowane są na pozyskiwaniu miejsc pod nośniki reklamowe typu billboard oraz ich sprzedażą. Na zlecenie klientów organizujemy kampanie reklamowe. Służymy pomocą w doborze lokalizacji w zależności od reklamowanego produktu oraz oferujemy pełne zaplecze logistyczne, od wynajmu sprzętu budowlanego po wykonywanie konstrukcji stalowych. Z racji dość szerokiego zakresu naszych działań potrzebujemy skoncentrowanej i specyficznej strategii sprzedażowej oraz marketingowej.

Temat pracy obejmuje szeroki zakres pojęć, stąd idea sprostowania i szczegółowego wyjaśnienia pewnych aspektów. Interesują nas metody pozyskiwania klientów na oferowane przez nas nośniki reklamowe (billboardy), niestandardowe strategie w odniesieniu do regionu w jakim działamy. Strategie sprzedaży - wynajmu billboardów muszą posiadać konkretne rozwiązania ściśle związane z możliwościami lubelskiego rynku. Ponadto ważne jest, aby strategie te zawierały informacje dotyczące doboru lokalizacji dla konkretnego produktu. Należy również zwrócić uwagę jakie metody marketingowe można zastosować promując pewien rodzaj produktu a jakich powinniśmy unikać. Ważne jest też w jaki sposób można dotrzeć do klienta i jak wzbudzić jego zainteresowanie takimi środkami przekazu medialnego jak billboard.

Prosimy aby prace zawierały konkretne przykłady dotyczące wykorzystania metod i strategii sprzedażowo - marketingowych.

 


 

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 53

20 - 705 Lublin

Branża: edukacja

  

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 1-miesięczny w Dziale Sprzedaży i Marketingu

 

Treść zadania konkursowego:

Rola marketingu wewnętrznego w funkcjonowaniu nowoczesnej firmy.

 

  

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 1 -miesięczny w Dziale Księgowości

  

Treść zadania konkursowego:

Zasady i metody amortyzacji środków trwałych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 1 - miesięczny w Dziale Projektów Europejskich

 

Treść zadania konkursowego: (jedno pytanie do wyboru)


1. Fundusze unijne dla przedsiębiorców - możliwości pozyskiwania funduszy ze środków unijnych przez instytucje szkoleniowe w okresie programowania 2007 - 2013

Wymogi formalne odnośnie pracy:

Praca konkursowa musi być zbindowana

Maksymalna ilość stron - łącznie 30/A4, czcionka - 13, marginesy - 2,5 cm, odstępy - 1,5 wiersza

Praca konkursowa musi posiadać wstęp, spis treści, bibliografię, przypisy, spis skrótów, ilustracji, wykresów, itd.

 

2. Przykładowy projekt dotyczący organizacji szkoleń językowych i zawodowych
z możliwością wykorzystania e-learningu dla osób pracujących województwa lubelskiego

Wymogi formalne odnośnie pracy:

Praca konkursowa musi być  zbindowana. Praca musi być wydrukiem z Generatora Wniosków (wniosek wypełniany on-line na stronie internetowej http://www.efs.gov.pl/), ponadto należy dołączyć wersję elektroniczną w formacie xml i pdf na płycie CD.

 


 

Pekao Faktoring Sp. z o.o.

ul. Lubartowska 74 A

20-094 Lublin

Branża: Faktoring

  

Czas trwania stażu oraz dział: 3 staże 1-miesięczne w Dziale Analiz

 

Treść zadania konkursowego:

Zadania konkursowe - jedno do wyboru.

  

Opracowanie maksymalnie 20 stron + prezentacja w Power Point

1. Rynek faktoringowy w Polsce, rodzaje faktoringu, zalety i wady dla przedsiębiorstwa

2. Faktoring - w Banku czy w wyspecjalizowanej Spółce?

3. Rynek usług faktoringowych w Europie, a rynek polski - podobieństwa i różnice

4. ,,Im gorzej tym lepiej" - wpływ recesji na rozwój rynku faktoringowego.

5. ,,Invoice discounting" - bliżej kredytu czy faktoringu?

  Perła - Browary Lubelskie S.A. 

ul. Bernardyńska 15

20 - 950 Lublin

Branża: FMCG

  

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 2 - miesięczny w Dziale Finansowo - Księgowym

 

Treść zadania konkursowego:

Dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi. 

 


 

Polfa - Lublin S.A.

ul. Wojciechowska 42

20-704 Lublin

Branża: farmaceutyczna

  

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 2 - miesięczny w Dziale IT


OPIS PROBLEMU:

 

Spółka prowadzi działalność produkcyjną. Zakupy których dokonuje można podzielić na te związane z surowcami niezbędnymi do celów wytwarzania wyrobów gotowych oraz te związane z kosztami funkcjonowania spółki. Należą do nich: usługi oraz materiały.

 

Analiza problemu opiera się o drugą z wymienionych grupę zakupów. Spółka w swojej dotychczasowej działalności wykształciła sposoby postępowania w zakresie zakupów. Decydentami zakupów poszczególnych usług lub materiałów są pracownicy spółki. Proces decyzyjny zaczyna się zatem na najniższym szczeblu w strukturze organizacyjnej ale nie tylko. Każdy bowiem pracownik może zamówić zakup usługi lub materiału. Decyzyjność co do akceptacji zamówienia zakupu przesuwa się wraz z przepływem kompetencji w zakresie ich akceptacji - tj. w górę struktury. Proces wygląda następująco:

 

L.p.    Czynność                                  Miejsce                            Klucz kontroli

 

1.       Inicjatywa zakupu -                     Pracownik Działu                Potrzeba zamówienia

 

2.       Informacja cenowa -                   Logistyka                         Dostępność, cena

 

3.       Akceptacja wewnątrz działu -        Kierownik Działu                 Zasadność merytoryczna

 

4.       Akceptacja wewnątrz pionu -        Dyrektor Pionu                  Zasadność, weryfikacja,

                                                                                              (kontrola budżetowa)

 

5.       Akceptacja finansowa -              Dyrektor Finansowy            Możliwość finansowania

                                                                                              (kontrola budżetowa)

 

Tak zobrazowany przepływ informacji znajduje zastosowanie w stosunku do wszystkich zakupów nie mających charakteru powtarzalności (np. rachunki telefoniczne nie mieszczą się w opisywanej kategorii bowiem są stałym elementem kosztowym występującym periodycznie).

 

Obecnie dla celów złożenia zamówienia spółka wykorzystuje specjalnie opracowane druki które kolejno jak na schemacie wyżej są opisywane i akceptowane. Każde zamówienie zawiera następujące informacje:

 

  1. Przedmiot zamówienia,
  2. Ceną, ilość,
  3. Pozycje rodzajową kosztów oraz opis (uzasadnienie konieczności zakupu wraz z informacją czy zakup był budżetowany),
  4. Informacje nt podmiotu wnioskującego,
  5. Informacje nt podmiotów akceptujących,

 

Istotnymi problemami w procesie decyzyjnym są:

 

  1. Brak kontroli skumulowanych zakupów w tygodniu, miesiącu, roku, wg komórki organizacyjnej, wg przedmiotu, rodzaju zakupu/kosztu, wg ceny,
  2. Brak kontroli kosztów już zamówionych i zaakceptowanych do zakupu pozycji (tzw. Kontrola przekroczenia budżetu),

 

ZADANIE:

 

Opracowanie bazy danych przechowującej informacje nt zamówień zakupu, umożliwiającej analizę wg w/w kategorii oraz umożliwiającej akceptację elektroniczną wg w/w schematu przepływu informacji i kontroli wykonania budżetu (ostrzeganie przed możliwym do wystąpienia przekroczeniem kosztów). Sugerowanym sposobem użytkowania bazy danych w zakresie komunikacji, uzupełnienia i wizualizacji wyników jest użycie strony intranetowej przedsiębiorstwa.

 

 Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 2-miesięczny w Dziale Sprzedaży i Marketingu

 


OPIS PROBLEMU:

 

Polfa - Lublin S.A. jest jednym z największych producentów przyrządów medycznych
z tworzyw sztucznych w Polsce. Na rynku medycznym działa od ponad 60 lat i jest kojarzona
z najwyższą jakością i pełnym bezpieczeństwem pacjenta. Polfa była pierwszą firmą, która rozpoczęła produkcję:

§   przyrządów z tworzyw sztucznych do pobierania i przetaczania krwi w 1961 r.

§   strzykawek jednorazowego użytku w 1973r.

§   przewodów do hemodializy od 1986r.

Podstawowa działalność Polfy - Lublin S.A. opiera się na:

§   produkcji wyrobów medycznych pod własnym logo,

§   świadczeniu usług produkcyjnych na rzecz partnerów zewnętrznych (OEM). Dotyczy to głównie produkcji na zlecenie dużych firm zagranicznych pod ich marką.

Rosnący popyt sektora medycznego na wyroby medyczne był motorem rozwoju firmy.

W 1994 roku zapadła decyzja o implementacji oraz wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością. Polfa była pierwszą firmą medyczną w Polsce, która zdobyła certyfikat ISO 9001. W 2004 roku wdrożono system ISO 13 485 wraz z prawem do oznaczania wyrobów znakiem CE.

 

Tabela 1: Portfolio podstawowych produktów Polfy obejmuje:

 

1

Linie krwi

Plastikowe przewody do sztucznej nerki

(żylne i tętnicze)

2

Przyrządy medyczne

Jednorazowe przyrządy do infuzji płynów

lub transfuzji krwi (tzw. IS i TS)

3

Strzykawki jednorazowe

Jednorazowe strzykawki 2-częściowe

i 3-częściowe (z gumowym tłoczkiem)

4

Pozostałe przyrządy medyczne

Grupa ta obejmuje inne przyrządy medyczne, wykorzystywane w sektorze medycznym

jak np. dreny, przyrządy do infuzji

ze skala do mierzenia odśrodkowego ciśnienia

tzw. OCŻ i inne

 

Produkty te mają prostą konstrukcję - nie są skomplikowane technologicznie i od lat nie były ulepszane czy modyfikowane.

 

Konkurencja na rynku wyrobów medycznych koncentruje się wokół grup produktowych. Tak więc mamy silną konkurencję w każdej z grup produktów. Konkurenci Polfy to zarówno firmy polskie (Erg - w segmencie strzykawek), duże koncerny światowe (Becton Dickinson, Braun - w segmencie strzykawek, Fresenius, Dialog, Braun- w segmencie linii krwi) jak również konkurenci z krajów azjatyckich oferujących sprzęt niskiej jakości w niskiej cenie.

 

Pozycja konkurencyjna Polfy - Lublin S.A:

 

1. Produkcja przyrządów i strzykawek medycznych staje się coraz mniej opłacalna

2. Postępująca prywatyzacja stacji dializ zamyka rynki zbytu dla Polfy (Firmy Fresenius, Gambro, Braun) stając się właścicielami stacji dializ jednocześnie zaopatrują je w sprzęt produkowany przez siebie. Z 200 stacji dializ do tej pory sprywatyzowano ok. 100. Pozostała część pozostaje w rękach Państwowych. Prognozuje się, że ok. 80% wszystkich stacji dializ zostanie sprywatyzowanych.

3.     Tanie wyroby medyczne z krajów azjatyckich a szczególnie z Chin stają się groźną konkurencją.

 

Tym bardziej coraz ważniejsze dla Polfy stają się rynki zbytu za granicą. Polfa musi wykorzystać wszelki potencjał w celu realizacji planów na rynku macierzystym jak również wykorzystać ewentualne możliwości na rynkach zagranicznych

 

Blisko 90% sprzedaży produktów medycznych odbywa się poprzez system publicznej służby zdrowia. Sieć ok. 700 szpitali publicznych organizuje przetargi, w których wygrywa najlepsza oferta.
W ostatnich latach głównym kryterium wyboru oferty (100%) jest cena, co znacznie ogranicza efektywność klasycznych narzędzi promocyjnych.

Polityka realizowana przez publiczny sektor zdrowia zmusza producentów do koncentracji na obniżaniu kosztów produkcji, aby móc utrzymać się na rynku. Efektem ciągłego obniżania kosztów przez producentów jest obniżenie jakości produkowanych wyrobów. Miało to swój wyraz w ostatnim roku, kiedy to polskim rynkiem wyrobów medycznych wstrząsały informacje o incydentach medycznych (np. zanieczyszczenia fizyczne w strzykawkach koncernu BD). ZOZ-y wychodzą
z założenia, że jakość przyrządów medycznych jest warunkiem sine quanon. Producenci posiadający wdrożone systemy zarządzania jakością mają produkować wyroby spełniające wymagania wszelkie normy jakościowe. Jednak ostatnie wydarzenia wskazują, że nie jest to takie oczywiste.

 

Polfa - Lublin S.A. dystrybuuje swoje produkty poprzez sieć dystrybutorów, którzy poprzez sieć przedstawicieli handlowych oraz pracowników back office uczestniczą w przetargach.

 

Polfa - Lublin S.A. stoi przed zadaniem wyróżnienia swoich produktów i prowadzenia takiej polityki promocyjnej, która zapewni realizację celów sprzedażowych na rynku macierzystym jak również na rynkach zagranicznych.

 

Treść zadania konkursowego:

Jesteś odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Zaproponuj w formie raportu plan działań promocyjnych wraz z kalendarzem promocyjnym na rynku macierzystym i zagranicznym, uwzględniając optymalne narzędzia mixu promocyjnego.

 


 

Pol - Inowex S.A.

ul. Handlowa 8

20-387 Lublin

Branża: Budowlana - Relokacja linii produkcyjnych

  

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 2 - miesięczny w Dziale Zasobów Ludzkich

  

Treść zadania konkursowego: (jedno pytanie do wyboru)

1.      Plan rozwoju zasobów ludzkich  - możliwość pozyskiwania pracowników. Sposoby rekrutacji i selekcji.

2.      Pracownik w delegacji służbowej za granicą. Aspekty prawne i pracownicze.

3.      Analiza potrzeb szkoleń pracowników Pol-Inowex S.A. a plan rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

 

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 2 - miesięczny w Dziale Marketingu

  

Treść zadania konkursowego: (jedno pytanie do wyboru)

1.      Analiza rynku konkurencji firmy Pol - Inowex S.A.

2.      Plan marketingowy firmy Pol - Inowex S.A. na rok 2009.

 

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 2 - miesięczny w Dziale Finansowym

 

Treść zadania konkursowego: (jedno pytanie do wyboru)

1.      System rozliczenia projektów:

wyliczenie przychodów, wyliczenie kosztów projektów:

koszty osobowe, place i delegacje, koszty materiałowe, koszty usług

Wyliczenie realizowanej marży C1

Sporządzić historyczną analizę za rok 2007 i przygotować prognozę na lata przyszłe.

2.      Opracowanie i wdrożenie kontroli kosztów:

-          lokalizacja miejsc powstawania kosztów

-          przygotowanie modelu finansowego do prowadzenia analizy kosztów

-          analiza kosztów za rok 2007 oraz prognoza na lata przyszłe

3. Opracowanie modelu raportowania zarządczego.

 


 

Skrivanek Sp. z o.o.

ul. Podlaska 12

20-304 Lublin

Branża: usługi

  

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 1-miesięczny w Dziale HR

 

Treść zadania konkursowego:

1. Ankieta diagnozy potrzeb szkoleniowych wykazała, że w pewnej grupie pracowników istnieje zapotrzebowanie na szkolenia z następujących tematów:

·  Jak negocjować z klientem pozacenowo

·  Jak radzić sobie z zarzutami ze strony klientów

·  Techniki prezentacji na forum i networking

 

W oparciu o materiały dostępne w Internecie zaplanuj serię szkoleń dla tych osób. Podaj koszt całego projektu, harmonogram, kolejność, nazwy wykonawców szkoleń itp. O jakości zaproponowanego rozwiązania decydować będzie jego realność (łatwość ewentualnego wdrożenia) oraz jego koszt.   Urząd Miasta Lublin

Plac Łokietka 1

20-950 Lublin

 

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 1 - miesięczny w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich

 


Treść zadania konkursowego:


Lublin Miastem Studentów - fundusze strukturalne  2007-2013 szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności miasta dla studentów.

 

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 1 - miesięczny w Wydziale Kultury

 

Treść zadania konkursowego:

System publicznej informacji o kulturze w przestrzeni miasta. Analiza porównawcza sytuacji w różnych miastach Polski i propozycja rozwiązań dla Lublina.

 

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 1-miesięczny w Biurze Obsługi Mieszkańców

 

Treść zadania konkursowego:

Biuro Obsługi Mieszkańców - krok w przyszłość...

 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL - Świdnik

al. Lotników Polskich 1,                         

21 - 045 Świdnik

Branża: Lotnicza

  

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 2-miesięczny z możliwością przedłużenia w Biurze Lean Manufacturing

  

Treść zadania konkursowego:


Poprawa efektywności wykorzystania maszyn na wybranym przykładzie obrabiarki OSN poprzez zastosowanie narzędzi Lean Manufacturing: skrócenie czasu przezbrojeń (SMED) oraz autonomicznej obsługi maszyn (TPM). Określenie metodyki, technik i sekwencji działań.

  


 

Żagiel S.A.

ul. T. Zana 39 A

20-601 Lublin

Branża: usługi finansowe

  

Czas trwania stażu oraz dział: 1 staż 1- miesięczny w Pionie Marketingu

 

Treść pytania konkursowego:


Żagiel S.A. to czołowa spółka z branży consumer finance w Polsce, prekursor sprzedaży ratalnej z ponad 15-letnim doświadczeniem na rynku. Firma oferuje produkty finansowe: kredyt ratalny, kredyt gotówkowy, kartę kredytową, kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną. Sieć dystrybucji to ponad 250 placówek w całym kraju oraz ponad 30 tys. sklepów oferujących sprzedaż w Systemie Ratalnym Żagiel.

 

Zaproponuj plan działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) dla firmy z sektora usług finansowych (banku). 
SPONSORZY


 sjo_wektor_02  hp_invent_4c_01
 logopkobp_01  pg_logo_drk_blu_300
 lukas_bank  znak_kontostudent_01

PATRONI MEDIALNI:

   wyborcza  centrum

 

    student_011_01   miasto_studentw_logoms1_400_01
Autor: Paweł Piech
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2008, godz. 13:55 - Laura Rokicka