• Prof. zw. Kazimiera Wódz 
  – Uniwersytet Śląski w Katowicach – Kierownik Studium Pracy Socjalnej 

 • Prof. UJK dr hab. Elżbieta Trafiałek
  – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • O. prof. UPJPII dr hab. Jan Mazur
  – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Prof. dr hab. Janusz Kirenko
  – UMCS
 • Prof. dr hab. Bożena Matyjas
  - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prof. PhDr. Jana Levická, PhD. 
  – Trnawski Uniwersytet w Trnawie
 • Dr. hab. Alenu Novotnu
  - Katolícka univerzita v Ružomberku, Słowacja
 • Prof. dr hab. Tadeusz Pilch
  – Uniwersytet Warszawski – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
 • Prof. zw. Wiesław Bokajło
  – Uniwersytet Wrocławski, Katedra Studiów Europejskich
 • Prof. zw. Henryk Skorowski
  – UKSW
 • Prof. zw. Jarosław Koral
  – UKSW
 • Prof. dr. Jur. Renate Oxenknecht-Witzsch
  – Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Fakultät Für Soziale Arbeit
 • Prof. Bogdan Piotrowski
  – Universidad de La Sabana
 • Prof. Aimé F. Caekelbergh
  - Président de DISOP Internationale (Belgia)
 • Prof. ThDr Ladislav Csontos, PhD
  - Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Trnavie (Słowacja)
 • Ks. prof. PhDr. Pavol Dancak PhD.
  - Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2014, godz. 08:33 - Ewa Zięba