•  Dr Maria Gagacka
  - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu – Katedra Filozofii i Socjologii
 • Dr Jarosław Kupczyk
  - Uniwersytet Wrocławski, Katedra Studiów Europejskich
 • Dr Mateusz Wiliński
  – Polskie Towarzystwo Geopolityczne
 • Dr František Drozd
  - Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja
 • Dr Mikołaj Olszewski
  – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu – Katedra Pedagogiki i Psychologii, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
 • Dr Dorota Zbroszczyk
  – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu – Katedra Pedagogiki i Psychologii, dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki
 • Dr Andrzej Gołębiowski
  – Wyższa Szkoła Handlowa, Dziekan Wydziałów Zamiejscowych, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
 • Prof. zw. Dr hab. Bogdan Szajkowski
  – University of Exeter, Wielka Brytania
 • Prof. dr hab. Józef Styk
  – UMCS, Zakład Socjologii Wsi i Miasta
 • Mgr. Bc. Richard Kucharčik, MA PhD.
  – doktor nauk społecznych, Katolícka univerzita v Ružomberku, Zakład Pracy Socjalnej
 • PhDr. Ondrej Štefaňak PhD.
  - Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Dr Michał Kubiak
  – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii
 • Prof. UTH dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner
  -  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu – Kierownik Katedry Filozofii i Socjologii
 • Prof. Dr hab. Beata Szluz
  – Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. Zofia Kawczyńska-Butrym
  – UMCS
 • Dr Monika Klimowicz
  – Uniwersytet Wrocławski
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2014, godz. 23:32 - Ewa Zięba