Zespół redakcyjny Lubelskich Zeszytów Prawniczych KNSP KUL 

 

 Redaktor naczelny

Bartłomiej Grzeluszka

 

Opieka naukowa

dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL

dr Paweł Zdanikowski

 

Redaktorzy

Michał Celiński

Natalia Moczulska
Weronika Lasek

Wydawca

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

 

 

 

 

 

Autor: Adrian Misiejko
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2020, godz. 21:37 - Natalia Skrok