Numer pierwszy:

 

mgr Ewelina Bachera, mgr Bartosz Smółka, Salus aegroti suprema lex esto – rozważania nad granicami błędu lekarskiego

 

mgr Artur Aleksander Dąbrowski, Okoliczności wyłączające prawo pacjenta do poufności

 

mgr Katarzyna Duszyńska, Paternalizm czy partnerstwo? Obowiązek informacyjny lekarza kluczem do udzielenia świadomej zgody przez pacjenta

 

mgr Szymon Niewada, Prawne aspekty przeprowadzania eksperymentu medycznego na człowieku

 

Plik do pobrania:

lzp_nr_1


Numer drugi:

 

Olga Raczyńska - Glosa aprobująca do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 13 marca 2014r. (I ACa 56/14)

 

Daniel Rejowski - Administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r. (sygn. akt SK 6/12, opubl. Dz.U., poz. 926) oraz nowelizacji przepisów ustawy o ochronie przyrody

 

Dawid Piech - Problem Zgody Domniemanej w Polskiej Transplantologii

 

Katarzyna Stradomska - Status bankowego tytułu egzekucyjnego w świetle Konstytucji

Plik do pobrania:

lzp_nr_2

 

Trzeci numer specjalny:

Monika Filipiuk - Prawo naturalne, prawo pozytywne, niepozytywistyczna koncepcja prawa. Moje refleksje na temat rozumienia tych pojęć i ich znaczenia dla współczesnego prawnika.


Paulina Konieczna - Prawo naturalne, prawo pozytywne, niepozytywistyczna koncepcja prawa - rozważania związane z istotą tych pojęć i próba zdefiniowania ich roli w odniesieniu do działalności współczesnych prawników.


Paweł Nycz - Współczesny prawnik wobec prawa naturalnego, pozytywnego i niepozytywistycznej koncepcji prawa.


Tomasz Zarębski - Filozoficzne koncepcje prawa z punktu widzenia młodego prawnika.

 

Plik do pobrania:

lzp_nr_3

 

Czwarty numer:

 

Prace nagrodzone w II Edycji Konkursu im. ks. prof. Antoniego Kościa SVD na najlepszy artykuł z teorii i filozofii prawa którego tematem przewodnim było: Znaczenie relacji prawa i moralności oraz sprawiedliwości i słuszności w prawie z perspektywy współczesnego prawnika

 

Autorzy:

Kinga Biały

Michał Celiński

Adrian Durys

Michał Klanowski

Natalia Moczulska

Katarzyna Pławecka


Praca nagrodzona I miejscem w III Edycji Konkursu im. ks. prof. Antoniego Kościa SVD na najlepszy artykuł z teorii i filozofii prawa:

Oskar Bodanka - Godność człowieka i dobro wspólne jako wartości podstawowe w porządku prawnym

 

lzp_nr_4

Autor: Adrian Misiejko
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2019, godz. 14:37 - Bartłomiej Grzeluszka