Dział Komercjalizacji Wiedzy KUL serdecznie zaprasza do udziału w płatnych stażach finansowanych w ramach projektu "Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II".

 

95069 Projekt skierowany jest do Studentów/ek KUL będących na ostatnim roku studiów.

 

Jak dołączyć do projektu? Należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe (dostępne w zakładce "Rekrutacja"), a następnie dostarczyć do naszego biura.
Oferujemy:

16 tygodniowe staże - 3/4 etatu x 4 miesiące (120 h x 4 m-ce)

Jakie korzyści otrzyma Uczestnik/czka stażu?

Wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 8880,00 zł (koszt całk.) tj. 2220,00 zł/miesiąc (koszt całk.) za ¾ etatu,

 

Refundacja kosztów zakwaterowania dla 50% stażystów w kwocie 500,00 zł/m-c (w przypadku stażu min. 50 km poza miejscem zamieszkania),

 

Refundacja kosztów komunikacji miejskiej w kwocie 69,00 zł miesięcznie.

 

Ubezpieczenie NNW na okres realizacji stażu,

 

Opinia/referencje od pracodawcy potwierdzającą nabycie określonych kompetencji/umiejętności oraz doświadczenia zawodowego,

 

Zaliczenie obowiązkowej praktyki studenckiej (po konsultacjach z opiekunem praktyk)

Jednostki Przyjmujące Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą Jednostek Przyjmujących. Uwzględnione w niej firmy stanowią jedynie przykłady miejsc stażowych. Uczestnik/czka projektu może wybrać inną jednostkę pod warunkiem, że prowadzi ona działalność zgodną z jej kierunkiem kształcenia.
Serdecznie zapraszamy również do udziału Programie Rozwoju Kompetencji w ramach którego realizowane są bezpłatne, certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia z pracodawcami.

 

rekrutacja1 dokumenty
jednostki pracodawcy

 

 

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2021, godz. 13:02 - Agnieszka Głąb