Dział Projektów Akademickich

Staże krajowe dla studentów KUL

Projekt Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Nasza oferta
W ramach udziału w programie Uczestnik/czka projektu realizuje staż w wybranej przez siebie Jednostce Przyjmującej, zgodnie z własnymi predyspozycjami oraz specyfiką kierunku. Za udział w projekcie Uczestnik/czka otrzymuje wynagrodzenie w formie stypendium.
Kierunki objęte projektem
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopień III rok
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, II stopień II rok
  • Administracja II stopień II rok
  • Administracja I stopień III rok
  • Humanistyka cyfrowa II stopień II rok
  • Prawo jednolite magisterskie stacjonarne V rok
  • Psychologia, jednolite magisterskie V rok
  • Bezpieczeństwa Narodowego II stopień II rok
  • Biotechnologia II stopień II rok
Staże krajowe
16 tygodniowe staże (480 godz.)
Wymiar stażu minimum 20 godzin/tydzień - maksimum 40 godzin/tydzień -> łącznie 120 godzin/4 tygodnie
Stypendium stażowe 2160,00 zł/miesiąc (koszt całk.) Studenci poniżej 26 roku życia posiadający status studenta brutto = netto
Dodatkowe korzyści

Referencje pracodawcy

Refundacja kosztów zakwaterowania w przypadku realizacji stażu min 50 km od miejsca zamieszkania - 400 zł/mc

Termin rekrutacji

0d 23.09.2022 do 16.10.2022

Wyniki rekrutacji powinny się pojawić około 25.10.2022

 

Ostateczny termin rozpoczęcia stażu to 15.05.2023 r.

 

Uwaga! Udział w projekcie skierowany jest wyłącznie do Studentów/ek KUL będących na ostatnim roku studiów.

 


Rekrutacja

Dokumenty

Jednostki Przyjmujące

Strefa Pracodawcy

 

Każdy Uczestnik/czka projektu proszony jest o zgłoszenie się również na zajęcia w ramach Zintegrowanych programów rozwoju KUL. Więcej informacji na stronie: PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI.

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2023, godz. 09:22 - Oskar Belcik