Staże krajowe dla studentów

Projekt Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
Nasza oferta
W ramach udziału w programie Uczestnik/czka projektu realizuje staż w wybranej przez siebie Jednostce Przyjmującej, zgodnie z własnymi predyspozycjami oraz specyfiką kierunku. Za udział w projekcie Uczestnik/czka otrzymuje wynagrodzenie w formie stypendium.
Kierunki objęte projektem
  • Administracja II st
  • Biotechnologia I i II st
  • Humanistyka cyfrowa II st
  • Ekonomia I st
  • Filologia romańska II st
  • Lingwistyka stosowana I st
  • Pedagogika I i II st
  • Stosunki międzynarodowe I st 
Staże krajowe
16 tygodniowe staże (480 godz.)
Wymiar stażu minimum 20 godzin/tydzień - maksimum 40 godzin/tydzień -> łącznie 120 godzin/4 tygodnie
Stypendium stażowe 2220,00 zł/miesiąc (koszt całk.)
Dodatkowe korzyści

Referencje pracodawcy

Refundacja kosztów zakwaterowania dla 50% Uczestników/czek projektu - 500 zł/mc

Refundacja kosztów komunikacji miejskiej - 69 zł/mc

Termin rekrutacji 01.10.2021 - 14.10.2021

ZGŁOŚ SIĘ!

Uwaga! Udział w projekcie skierowany jest wyłącznie do Studentów/ek KUL będących na ostatnim roku studiów.

 


Rekrutacja

Dokumenty

Jednostki Przyjmujące

Strefa Pracodawcy

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023, godz. 07:53 - Oskar Belcik