II edycja staży.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na staże dla kierunków II roku II stopnia kierunków filologie: angielska, germańska, polska, romańska, historia, historia sztuki oraz III roku I stopnia kierunku edytorstwo jest prowadzona / wyczerpania miejsc.

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo pod linkiem.

 

Lista rankingowa kandydatów/kandydatek - osób zawkalifikowanych na staże po pierwszej turze rekrutacji w podziale na kierunki studiów i kobiety oraz mężczyzn z kierunków:

  • filologia angielska - II rok II stopień
  • filologia germańska - II rok II stopień
  • filologia polska - II rok II stopień
  • filologia romańska - II rok II stopień
  • historia - II rok II stopień
  • historia sztuki - II rok II stopień
  • edytorstwo - III rok I stopień

którzy/e pozytywnie przeszli/ły ocenę formalną i merytoryczna:

 

Lista rankingowa - staże WNH II edycja - rok akademicki 2018/2019 - I tura - kobiety i mężczyźni - 28.01.2019 r.

 

Lista rankingowa - staże WNH II edycja - rok akademicki 2018/2019 - II tura - kobiety i mężczyźni - 23.04.2019 r.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

I edycja / ZAKOŃCZONA

 

Listy rankingowe kandydatów/tek, którzy/e pozytywnie przeszli/ły ocenę formalną i merytoryczna.

Listy rankingowe kandydatów/tek, którzy/e pozytywnie przeszli/ły ocenę formalną i merytoryczna.

 

05.07.2018 r.

II rok II stopień:

Lista rezerwowa kandydatek - filologia polska

Lista rezerwowa kandydatów - filologia polska

Lista rezerwowa kandydatów - filologia angielska

 

02.07.2018 r.

II rok II stopień:

Lista rezerwowa kandydatek - filologia angielska

 

 

26.06.2018 r.

II rok II stopień:

Lista rankingowa kandydatek - filologia angielska

Lista rankingowa kandydatek - filologia słowiańska

 

_____________________________________________________________

Lista rezerwowa kandydatek - filologia germańska

Lista rezerwowa kandydatów - filologia angielska

Lista rezerwowa kandydatów - filologia germańska

 

18.06.2018 r.

II rok II stopień:

Lista rankingowa kandydatek - filologia angielska

Lista rankingowa kandydatek - filologia germańska

Lista rankingowa kandydatek - filologia słowiańska

Lista rankingowa kandydatek - filologia polska

 

______________________________________________________________

 

Lista rankingowa kandydatów - filologia angielska

Lista rankingowa kandydatów - filologia słowiańska

 

III rok I stopień:

Lista rankingowa kandydatek - edytorstwo

 

_______________________________________________________________

 

Lista rankingowa kandydatów - edytorstwo

 

 

13.06.2018 r.

II rok II stopień:

 

Lista rankingowa kandydatek - filologia angielska

Lista rankingowa kandydatek - historia sztuki

 

________________________________________________________

 

Lista rankingowa kandydatów - filologia angielska

Lista rankingowa kandydatów - historia sztuki

 

 

Listy rankingowe kandydatów/tek, którzy/e pozytywnie przeszli/ły ocenę formalną i merytoryczna.

 

04.06.2018 r.

II rok II stopień:

 

Lista rankingowa kandydatek - filologia romańska

 

_______________________________________________________________

 

Lista rankingowa kandydatów - filologia angielska

 

Lista rezerwowa kandydatów - historia

 

 

 

Listy rankingowe kandydatek, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczna.

 

25.05.2018 r.

 

II rok II stopień:

 

Lista rankingowa kandydatek - filologia angielska

Lista rankingowa kandydatek - historia sztuki

Lista rankingowa kandydatek - filologia romańska

 

 

Listy rankingowe kandydatów/tek, którzy/e pozytywnie przeszli/ły ocenę formalną i merytoryczna.

 

z dnia 18.05.2018 r.:

 

III rok I stopień:

 

Lista rankingowa kandydatek - edytorstwo

 

II rok II stopień:

 

Lista rankingowa kandydatek - filologia angielska

 

Lista rankingowa kandydatów - filologia angielska

 

Lista rankingowa kandydatek - filologia germańska

 

Lista rankingowa kandydatek - filologia romańska

 

Lista rankingowa kandydatek - filologia słowiańska

 

Lista rankingowa kandydatek - filologia polska

 

Lista rankingowa kandydatek - historia

 

Lista rankingowa kandydatek - historia sztuki

 

_________________________________________________________________

 

Lista rankingowa kandydatów - historia

 

Lista rankingowa kandydatów - historia sztuki

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją projektu ,,Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL- II edycja" rekrutacja do projektu zostanie uruchomiona w dniu 23.04.2018 r.

Autor: Anna Branica
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2019, godz. 12:55 - Piotr Siemaszko