Staże dla studentów/tek WNH KUL

Projekt "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja" przewiduje realizację wysokiej jakości staży dla 167 studentów/tek (osoby nieaktywne zawodowo) ostatniego roku  studiów stacjonarnych:

 

I stopnia kierunek: edytorstwo

w roku akademickim  2017/18 -
liczba miejsc - 8 (6 kobiet, 2 mężczyzn)

w roku akademickim  2018/19 -
liczba miejsc - 11 (9 kobiet, 2 mężczyzn) 

 

w roku akademickim  2017/18 -

II stopnia  kierunków:

 • filologia angielska:  liczba miejsc -30 (21 kobiet, 9 mężczyzn)
 • filologia germańska: liczba miejsc - 5  (5 kobiet )
 • filologia polska: liczba miejsc - 11 (10 kobiet, 1 mężczyzna)
 • filologia słowiańska: liczba miejsc - 6 (4 kobiety, 2 mężczyzn)
 • filologia romańska: liczba miejsc - 8 (8 kobiet)
 • historia: liczba miejsc - 7 (2 kobiety, 5 mężczyzn)
 • historia sztuki: liczba miejsc 7 ( 4 kobiety, 3 mężczyzn)

w roku akademickim  2018/19 -

II stopnia  kierunków:

 • filologia angielska:  liczba miejsc -31 (22 kobiet, 9 mężczyzn)
 • filologia germańska: liczba miejsc - 8  (7 kobiet, 1 mężczyzna )
 • filologia polska: liczba miejsc - 6 (5 kobiet, 1 mężczyzna)
 • filologia słowiańska: liczba miejsc - 5 (4 kobiety, 1 mężczyzn)
 • filologia romańska: liczba miejsc - 9 (7 kobiet, 2 mężczyzn)
 • historia: liczba miejsc - 9 (3 kobiety, 6 mężczyzn)
 • historia sztuki: liczba miejsc 6 ( 5 kobiety, 1 mężczyzn)

W projekcie przewidziane jest następujące zadanie:

 

Zadanie 1. STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU: EDYTORSTWO, FILOLOGIA ANGIELSKA, GERMAŃSKA, POLSKA, ROMAŃSKA, SŁOWIAŃSKA, HISTORIA I HISTORIA SZTUKI WNH KUL (01.04.2018-31.01.2020 4-miesięczne staże w wymiarze 120h/mc)

 

Celem ww. zadań jest rozwój praktycznego kształcenia studentów/tek, którzy/e podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

Staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych/samorządowych, kultury, organizacjach non-profit, itp. 

Jakie korzyści otrzyma uczestnik/czka stażu?

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługują korzyści takie jak:

 • wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 1.980,00 zł koszt całkowity/miesiąc,
 • refundacja kosztów zakwaterowania dla 50% stażystów w kwocie 420,00 zł/m-c (w przypadku stażu min. 50 km poza miejscem zamieszkania),
 • ubezpieczenie NNW na okres realizacji stażu
 • potwierdzenie odbycia stażu (po jego zakończeniu),
 • opinia/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektu pod nr tel. 81 445-42-82 lub emailem: stazewnh@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Autor: Anna Branica
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018, godz. 12:37 - Anna Branica