W ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego istnieje możliwość samodzielnego ubiegania się o indywidualne stypendia.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. doktoranci i młodzi naukowcy (do 40 roku życia).

 

W ramach tego działania mogą być finansowane m.in.: 

  • studia i praktyki studenckie, staże i praktyki pracowników uczelni,
  • kursy języka i kultury polskiej oraz kursy języka i kultury państw-darczyńców,
  • wyjazdy i przyjazdy doktorantów w celu realizacji projektu badawczego i młodych naukowców w celu przeprowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych,
  • indywidualne wizyty studyjne przedstawicieli instytucji działających w sektorze szkolnictwa podstawowego, średniego, wyższego, kształcenia zawodowego i osób dorosłych.

 

Osoby zainteresowane powinny samodzielnie nawiązać kontakt z partnerem zagranicznym.

 

Więcej informacji na stronie:

http://fss.org.pl/pl/dzialanie3

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.