Sekcja Psychologii Resocjalizacji i Readaptacji KNSP KUL

 

Działalność Sekcji Psychologii Resocjalizacji i Readaptacji skupiać się będzie wokół problematyki osób wykluczonych a także zagrożonych wykluczeniem. Na spotkaniach Sekcji poruszone zostaną sposoby zapobiegania stereotypizacji oraz  marginalizacji społecznej. Ciekawi goście zarówno w teorii jak i praktyce przedstawią w jaki sposób pomagać osobom wykluczonym oraz jak ponownie „włączać” ich do społeczeństwa.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania Sekcji!!!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, godz. 22:44 - Magdalena Pietnoczko