Sekcja Psychologii Sądowej KNSP KUL zajmuje się zagadnieniami pracy psychologa m.in. w sądzie, więzieniu czy policji. Nasze spotkania poświęcone są nabywaniu wiedzy i praktycznych informacji z doświadczenia osób pracujących z drugim człowiekiem. Chcemy dowiedzieć się jak psychologia widzi człowieka, który w społeczeństwie często bywa piętnowany za swoje postępowanie. Poruszamy zagadnienia związane z obszarem patologii społecznych, dotykamy tematów pracy z trudną młodzieżą, z więźniami, a także tematykę uzależnień.

Dzięki zaangażowaniu w nasze działania możesz poznać zagadnienia pracy biegłych psychologów sądowych, przesłuchań, motywacji sprawców przestępstw, profilowania nieznanych sprawców przestępstw.

W swoje szeregi zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać te mniej zgłębione obszary pracy psychologa.

To w naszej sekcji możesz poznać “mroczne” obszary psychologii i nabyć wiedzę, której nie poznasz na studiach!

Autor: Andrzej Kaczor
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, godz. 18:59 - Magdalena Pietnoczko