Członkowie Sekcji Psychologii Klinicznej KNSP KUL zapraszają na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Etyka w życiu zawodowym człowieka”!


Pragniemy pochylić się nad zagadnieniami etyki zawodowej nie tylko psychologów, ale także przedstawicieli innych zawodów. Wszędzie tam, gdzie nauka ściera się z dylematami, obecny jest człowiek, który w jakiś sposób reaguje na wymagania środowiska i konfrontuje je z wewnętrznymi standardami przyswojonymi w trakcie studiów wybranej dziedziny. Niezależnie od tego gdzie pracujemy, obowiązują nas jakieś zasady, które (jeśli nie są przestrzegane) stanowią wyzwanie dla rzetelności naszej pracy.

 

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do czynnego udziału w konferencji!
Konferencja będzie odbywała się w formie wykładów i sesji plakatowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Czas wystąpienia: 15 minut.

Termin konferencji: 20 maja 2017r. (sobota)
Termin nadsyłania abstraktów (250 słów): 7 maja 2017 r.
e-mail: konferencja.etyka.kul@gmail.com

 

_______________________________________________________________________

 

Sekcja Psychologii Klinicznej KNSP KUL

 

Działalność Sekcji Psychologii Klinicznej skupia się wokół problematyki zaburzeń psychicznych - diagnozy i terapii. Organizowane spotkania z różnymi specjalistami mają na celu wzbogacić naszą wiedzę dotyczącą skomplikowanych mechanizmów funkcjonowania osoby, a także są okazją do dyskusji i refleksji nad omawianymi zagadnieniami. W roku akademickim 2015/2016 udało nam się pochylić nad tematem schizofrenii, PTSD, zespołu Tourette'a, samobójstw, odróżnienia opętania od choroby psychicznej, nerwic. Podjęliśmy się również prowadzenia warsztatów w Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia". Zorganizowaliśmy również II edycję konferencji "Etyka w życiu zawodowym człowieka".

 

Plany na rok akademicki 2016/2017:

  1. Organizacja III edycji konferencji "Etyka w życiu zawodowym człowieka".
  2. Prowadzenie warsztatów w Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia".
  3. Spotkania tematyczne (zaburzenia psychiczne i osobowości).
Autor: Piotr Kochański
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2017, godz. 23:00 - Magdalena Pietnoczko