Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką kształcenia językowego, specjalistycznego powiązanego z wymaganiami, potrzebami współczesnego rynku pracy na dwudniowe seminarium pn. "Filolog na międzynarodowym rynku pracy", które odbędzie się w dn. 21-22 kwietnia br. Seminarium organizowane jest w ramach realizacji projektu "PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[Program seminarium (do pobrania)]

 

Program seminarium przedstawia się następująco:

 

 WTOREK 21.04.2015

sala CN-004

10.00 Rozpoczęcie seminarium

dr hab. Hubert Łaszkiewicz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych)

dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst (Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej)

dr Urszula Czyżewska (Kierownik projektu „PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL”)

 

 

 

Moderator: dr hab. Maria Mocarz-Kleindiesnt

 

10.30–11.30

 

dr Leszek Mikrut

(UMCS, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego, przewodnik wycieczek turystycznych)

Porozumiewanie się pilota wycieczek zagranicznych bez znajomości języka interlokutora

 

11.30–12.00

 

Przerwa kawowa (sala CN-106)

12.00-13.00

 

dr Magdalena Majchrzyk

(specjalista Działu Sprzedaży polskiego oddziału koncernu petrochemicznego "Rosnieft", tłumacz przysięgły języka rosyjskiego)

Filolog w rosyjskojęzycznym środowisku biznesowym - możliwości zawodowe, oczekiwania rynku, wyzwania

 

13.00-13.30

 

Przerwa obiadowa (sala CN-106)

13.30–14.30

 

mgr Natalia Markina

(Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im A. Puszkina w Moskwie)

Роль сертификатов института Пушкина в трудоустройстве филологов

 ŚRODA 22.04.2015

sala CN-004

 

 

Moderator: dr Albert Nowacki

 

10.00–11.00

dr Mirosława Kawecka

(PSWZ Chełm, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego)

Praktyka pracy tłumacza na obszarze przygranicznym

 

11.00–11.30

 

Przerwa kawowa (sala CN-106)

11.30–12.30

dr Roman Shulyk

(Akademia Ostrogska, Ukraina)

Zastosowanie metody projektów dla formowania konkurencyjności współczesnego dziennikarza/neofilologa na rynku pracy

 

12.30–13.00

 

Przerwa obiadowa (sala CN-106)

13.00–14.00

 

dr Agnieszka Lenart

(KUL, pilot wycieczek zagranicznych)

Kariera filologa w sektorze usług turystycznych

14.00–15.00

 

mgr Katarzyna Zając

(specjalista ds. eksportu w firmie SYMBIO POLSKA S.A.)

Filologia – i co dalej?

 

CN - Collegium Nowrwidianum (Al. Racławickie 14, Lublin)

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2015, godz. 11:14 - Urszula Czyżewska