nr 1-4        Komisja Badań nad Literaturą Katolicką
nr 5-31      Zakład Badań nad Literaturą Religijną

nr 32         Instytut Badań nad Literaturą Religijną

od nr 33    Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną


od nr. 10 - jednolita szata graficzna "Serii z witrażem":


 

 1. Konstancja Benisławska, Pieśni sobie śpiewane, przygot. do druku T. Brajerski i J. Starnawski, Lublin 1958, ss. 172.
 2. Matka Boska w poezji polskiej. T. 1. Szkice o dziejach motywu, oprac. M. Jasińska, Z. Jastrzębski, T. Kłak, S. Nieznanowski, A. Paluchowski, S. Sawicki, Lublin 1959, ss. 287.
 3. Matka Boska w poezji polskiej. T. 2. Antologia, oprac. M. Jasińska, Z. Jastrzębski, T. Kłak, S. Nieznanowski, A. Paluchowski, S. Sawicki, Lublin 1959, ss. 286.
 4. Krystyna Stawecka, Religijna poezja łacińska XVI wieku  w Polsce. Zagadnienia wybrane, Lublin 1964, ss.138.
 5. Verbum (1934-1939). Pismo i środowisko. T. 1. Materiały do monografii, oprac. M. Błońska, M. Kunowska-Porębna, S. Sawicki, Lublin 1976, ss.486.
 6. Verbum (1934-1939). Pismo i środowisko. T. 2. Wybór artykułów , oprac. M. Błońska, M. Kunowska-Porębna, S. Sawicki, Lublin 1976, ss.374.
 7. La littérature contemporaine polonaise et le sacré, sous la direction I. Sławińska, S. Sawicki, Lublin 1978, ss. 179.
 8. Stefan Sawicki, Z pogranicza literatury i religii. Szkice,  Lublin 1978, ss. 160.
 9. Alina Merdas RSCJ, Łuk przymierza, Biblia w poezji Norwida, Lublin, 1983, ss. 139.
 10. Sacrum w literaturze,  red. tomu J. Gotfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, Lublin 1983, ss. 273.
 11. Ks. Antoni Dunajski, Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida, Lublin 1985, ss. 282.
 12. Biblia a literatura, pod red. S. Sawickiego, J. Gotfryda, Lublin 1986, ss. 516.
 13. O języku religijnym. Zagadnienia wybrane,  red. tomu M. Karpluk, J. Sambor, Lublin 1988, s. 170.
 14. Dramat i teatr sakralny, pod red. I. Sławińskiej, W. Kaczmarka, W. Sulisza, M. B. Stykowej, Lublin 1988, ss. 387.
 15. Krystyna Stawecka,  Maciej Kazimierz Sarbiewski. Prozaik i poeta, Lublin 1989, ss. 199.
 16. Stanisław Dąbrowski, Vox humana. Biblia w liryce Tadeusza Nowaka, Lublin 1993, ss. 241.
 17. Studia o Stanisławie Vincenzie, red. P. Nowaczyński, Lublin - Rzym 1994, ss. 277.
 18. Zofia Zarębianka, Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska - Jankowski - Twardowski,  Lublin 1992, ss. 208.
 19. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Lublin 1993, ss. 194.
 20. Alina Nowicka-Jeżowa, Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI-XVIII wieku, Lublin 1992, ss. 478.
 21. Język a chrześcijaństwo, red. I. Bajerowa, M. Karpluk, Z. Leszczyński, Lublin 1993, ss. 164.
 22. Sacrum w literaturach słowiańskich, red. J. Gotfryd, P. Nowaczyński, Lublin 1997, ss. 456.
 23. Andrzej Sulikowski, Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego, Lublin 1995,  ss. 382.
 24. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury, Lublin 1997, ss. 280.
 25. Chrystus w literaturze polskiej, redakcja Piotr Nowaczyński, Lublin 2001, ss. 496.
 26. Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii, Redakcja P. Nowaczyński, Lublin 2001, ss. 240.
 27. Maria Jasińska-Wojtkowska, Horyzonty literackiego sacrum, Lublin 2003, ss. 498.
 28. Piotr Nowaczyński, Mądrość Vincenza, Lublin 2003, ss. 276.
 29. Konrad Górski, Literatura i katolicyzm, wybór, wstęp i komentarz A. Bielak, Lublin 2004, ss. 454.
 30. Piotr Nowaczyński,  Studia z literatury XX wieku,  Lublin 2004, ss. 196.
 31. Tomasz Garbol, "Chrzest ziemi". Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta, Lublin 2006, ss. 474.  
 32. Maciej Nowak, Koncepcja dziejów w powieściach historycznych. Teodor Jeske-Choiński, Zofia Kossak, Hanna Malewska, Lublin 2009, ss. 352.
 33. Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, Red. A. Bielak, P. Nowaczyński, Lublin 2011, ss. 552.
 34. Inspiracje chrześcijańskie we francuskiej krytyce literackiej XX wieku.Antologia, T. I 1900-1940. Oprac. J. Kaczorowski, Lublin 2012, ss. 444.
 35. Tomasz Garbol, Po Upadku. O twórczości Czesława Miłosza, Lublin 2013, ss. 550.
 36. Paweł Panas, Doświadczenia religijne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Lublin 2012, ss.225.
 37. Agnieszka Bielak, Krytyka literacka w "Verbum", Lublin 2013, ss. 239.
 38. Horyzont religijny polskiej literatury emigracyjnej, red. P. Panas, Lublin 2013, ss.200.
 39. Sensualność a religia w literaturze, red. A. Bielak, Lublin 2013, ss.143.
 40. Czytanie Bobkowskiego, red. M. Nowak, Lublin 2013, ss. 153.
 41. Osoba czy tekst?, red. A. Bielak, Lublin 2015, ss. 147.
 42. Metamorfozy religijności w literaturze nowoczesnej, Lublin 2015, red. A. Bielak, ss.198.
Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016, godz. 12:14 - Agnieszka Bielak