SPECJALIZACJA TEATROLOGICZNA
Program zajęć na rok akad. 2007/2008

ROK III

Konwersatoria obowiązkowe

Analiza dramatu
Prowadzący: dr Anna Podstawka
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Dokumentacja teatralna
Prowadzący: dr Joanna Michalczuk
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Krytyka teatralna
Prowadzący: dr Anna Podstawka
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr


ROK IV

Konwersatoria obowiązkowe

Teoria dramatu i teatru
Prowadzący: dr Joanna Michalczuk
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Dramat polski XX wieku
Prowadzący: dr Joanna Michalczuk
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Wykład obowiązkowy

Historia teatru polskiego (wybrane zagadnienia)
Prowadzący: dr hab. Wojciech Kaczmarek, prof. KUL
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - E/II semestr


Wykład do wyboru III-IV r.

Dramat i teatr religijny na świecie
Prowadzący: dr hab. Wojciech Kaczmarek, prof. KUL
Wymiar godzin: 15/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/ I semestr - Zbo/II semestr


Konwersatoria do wyboru III-IV r.

Arcydzieła dramatu powszechnego
Prowadzący: dr Anna Podstawka
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Modele aktorstwa w teatrze XIX i XX wieku
Prowadzący: dr Joanna Michalczuk
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Główne kierunki współczesnej scenografii
Prowadzący: mgr Leszek Mądzik
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Historia scenografii
Prowadzący: mgr Anna Piechówka
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Ikonografia teatralna
Prowadzący: mgr Anna Piechówka
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Teatr alternatywny
Prowadzący: ks. mgr Mariusz Lach
Wymiar godzin: 15/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr


ROK III-IV rok (semestry V-VIII)

Praktyki zawodowe:

Warsztat teatralny 1

Prowadzący: mgr Leszek Mądzik
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Warsztat teatralny 3 (Teatr im. J. Osterwy)
Prowadzący: ks. mgr Mariusz Lach
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Warsztat teatralny 4 (prowadzenie zespołu teatralnego)
Prowadzący: ks. mgr Mariusz Lach
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

EGZAMIN PO VIII SEMESTRZE
Historia teatru polskiego (wybrane zagadnienia): dr hab. Wojciech Kaczmarek, prof. KUL


* Każdy student powinien zaliczyć przynajmniej 330 godz. zajęć dydaktycznych oraz łącznie 150 godz. zajęć warsztatowych w semestrach V-VIII.
* Studenci, którzy chcą uzyskać specjalizację teatrologiczną bez udziału w teatrologicznych proseminariach i seminariach magisterskich powinni zaliczyć z programu specjalizacji łącznie 450 godzin zajęć dydaktycznych.
Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2007, godz. 12:34 - Agnieszka Jarosz