SPECJALIZACJA TRANSLATOLOGICZNA
Program zajęć na rok akad. 2007/2008

ROK III


Wykłady obowiązkowe

Teoria przekładu cz. I - rys historyczny
Prowadzący: dr Jacek Scholz
Wymiar godzin: 15/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - Zbo/II semestr

Język polski w tłumaczeniach - normy poprawności i błędy językowe
Prowadzący: dr Agnieszka Karolczuk
Wymiar godzin: 15/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - Zbo/II semestr

Konwersatoria obowiązkowe
(dla poszczególnych grup językowych)

Tłumaczenia pisemne I, j. angielski
Prowadzący: dr hab. Józef Japola, prof. KUL
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Tłumaczenia pisemne I, j. niemiecki
Prowadzący: dr Jacek Scholz
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Proseminarium

Tłumaczenia - problematyka teorii i kontekstów kulturowych (proseminarium, j. niemiecki)
Prowadzący: dr Jacek Scholz
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - Z/II semestr

Tłumaczenia - problematyka teorii i kontekstów kulturowych (proseminarium, j. angielski)
Prowadzący: dr Agata Brajerska-Mazur
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - Z/II semestr

ROK IV

Wykład obowiązkowy

Teoria przekładu cz. II - najnowsze teorie i strategie tłumaczeń
Prowadzący: dr Jacek Scholz
Wymiar godzin: 15/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - E/II semestr

Ćwiczenia obowiązkowe
(dla poszczególnych grup językowych)

Gramatyka kontrastywna oraz idiomatyka - j. angielski
Prowadzący: dr Agata Brajerska-Mazur
Wymiar godzin: 15/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Gramatyka kontrastywna oraz idiomatyka - j. niemiecki
Prowadzący: mgr Monika Grzeszczak
Wymiar godzin: 15/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Konwersatoria obowiązkowe
(dla poszczególnych grup językowych)

Tłumaczenia pisemne II j. angielski

Prowadzący: dr Agata Brajerska-Mazur
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Tłumaczenia pisemne II j. niemiecki
Prowadzący: dr Jacek Scholz
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Seminarium
(obowiązkowe dla studentów wybierających
specjalizację translatologiczną jako pierwszą)


Literatura porównawcza
Prowadzący: dr hab. Józef Japola, prof. KUL
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - Zbo/II semestr

Zajęcia do wyboru (III-IV)

Konwersatoria
(dla poszczególnych grup językowych)

Tłumaczenie literatury pięknej - sztuka interpretacji, j. angielski

Prowadzący: dr Agata Brajerska-Mazur
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - Z/II semestr

Tłumaczenie literatury pięknej - sztuka interpretacji, j. niemiecki

Prowadzący: dr Ewa Grzesiuk
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - Z/II semestr


Konwersatoria

Tłumaczenie literatury dziecięcej i literatury z podwójnym adresatem

Prowadzący: dr Agata Brajerska-Mazur
Wymiar godzin: 15/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - Z/II semestr

Praktyki (III-IV r.):

Praktyka translatologiczna: grupa anglojęzyczna
Prowadzący: dr Agata Brajerska-Mazur
Wymiar godzin: 150
Forma zaliczenia: Z

Praktyka translatologiczna:
grupa niemieckojęzyczna
Prowadzący: dr Jacek Scholz
Wymiar godzin: 150
Forma zaliczenia: Z

EGZAMIN PO VIII SEMESTRZE
Teoria przekładu, część I i II: dr Jacek Scholz

Studenci każdej z dwóch grup językowych są zobowiązani do zaliczenia 330 godzin zajęć dydaktycznych i 150 godz. praktyk translatorskich w semestrach V-VIII w trybie wyznaczonym przez koordynatora. Praktyki będą się odbywać w ośrodkach językowych zajmujących się przekładami.


Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2007, godz. 09:49 - Agnieszka Jarosz