Koordynator Sekcji:
Monika Michalczuk


Opiekun naukowy:
dr Małgorzata Gałązka - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2013, godz. 19:55 - Marta Ordon