Działalność Sekcji Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki KNSP KUL w roku akademickim 2011/2012

Koordynatorzy Sekcji:

Agnieszka Szadorska, Magdalena Pawłowicz 

Opiekun naukowy:

Dr Małgorzata Gałązka - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego

 1. Wizyta w ZK w Opolu Lubelskim
 2. Wyjście na strzelnicę Klubu Strzeleckiego "Snajper" przy ul. Gospodarczej 27
 3.  Szkolenia, warsztaty:
 • „Postępowanie w sprawach nieletnich” prowadzone przez Pana dr Sławomira Hypsia
 • Spotkanie z mediatorem w sprawach nieletnich, Panem Robertem Kaszczyszynem
 • „Stwierdzenie zgonu, ustalenie czasu i przyczyny śmierci oraz identyfikacja zwłok ludzkich” prowadzone przez Pana prof. Władysława Witczaka
 • Warsztat z Panem dr Maciejem Jońcą
 • Spotkanie z funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Warsztat dot. przestępstwa prania brudnych pieniędzy, który poprowadził Pan dr Krzysztof Dobieżyński
 • warsztat z mediacji ws. karnych w ujęciu badań empirycznych prowadzonych przez Pana mgr Grzegorza Skrobotowicza
 1. Dyskusje na spotkaniach Sekcji, m.in. przestępczość zorganizowana, kwestie występku o charakterze chuligańskim, uprawnień policji oraz zasad użycia broni palnej przez policję i inne służby powołane do pilnowania porządku publicznego 
 2. W dn. 8-9 maja 2012 r. (wtorek – środa) w sali CI–204 odbyła się debata studencka z żakami z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie pt. „Prawnokarne środki zapobiegania przestępczości podczas Euro 2012”. Debata składała się z trzech paneli:

I panel: zakres kryminalizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504) wraz z przepisami KK w zakresie zadań objętych ustawą; zakaz wstępu na imprezy masowe

II panel: dot. tzw. przedpola (m.in.: problematyka tzw. ustawek, wzrostu zjawiska przemytu, prostytucji oraz wzrostu zagrożenia atakiem terrorystycznym, nawoływanie do nienawiści rasowej i wyznaniowej, a także umożliwienie nielegalnego pobytu i przekraczania granic)

III panel: współpraca polsko-ukraińskich służb powołanych do ochrony i dbania o porządek podczas Euro 2012, sądy 24h na stadionach, funkcjonowanie tzw. zakazów stadionowych

Autor: Marcin Kasprzyk
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2014, godz. 16:28 - Marcin Kasprzyk