Statystyka - konwersatorium

 

Opis przedmiotu:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z metodami analizy statystycznej stosowanymi w naukach społecznych, w tym szczególnie w badaniach socjologicznych. Studenci, poza wiedzą teoretyczną, nabędą praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania metod statystycznych.

 

Literatura polecana:

R. Szwed (2008). Metody statystyczne w naukach społecznych, Lublin: Wyd. KUL.

G. A. Ferguson, Y. Takane (2003). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa: PWN.

J. Podgórski (2001). Statystyka dla studiów licencjackich, Warszawa 2001

M. Sobczyk (2000), Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykład - zadania, Warszawa: Wyd. UMCS.

G. Wieczorkowska, P. Kochański, M. Eljaszuk (2004). Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Warszawa: Scholar. 

 

Zaliczenie

Przy wystawianiu oceny semestralnej brane będą pod uwagę następujące wskaźniki:

1. Obecność na zajęciach - dopuszczalne są dwie nieobecności - każda następna skutkuje obniżeniem o 0,5 oceny semestralnej 

2. Aktywność - studenci uczestniczą w zajęciach po zapoznaniu się z wyznaczonym na dane spotkanie tematem zajęć.

3. Wyniki zaliczeń cząstkowych - kolokwia.

 

Dodatkwo:

Wiedza i nabyte umiejętności będą weryfikowane poprzez zadania wykonywane przez studentów w trakcie trwania zajeć.

 

Harmonogram zajęć

 

Materiały do pobrania

 

Pliki do pobrania

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2016, godz. 14:24 - Krzysztof Jurek