1 (57) 2014 - wersja on line

 

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

MARZENA DYJAKOWSKA

Orbitas omni fugienda nisu – rozważania Publiusza Papiniusza Stacjusza o rodzinie rzymskiej; pdf

Streszczenia

 

EVA GAJDA

Problem prawno-teologiczny credo Justyniana I w poezji bizantyńskiej na przykładzie modlitwy cesarskiej; pdf

Streszczenia

 

PRZEMYSŁAW KUBIAK

Czyn Patroklosa a rzymskie prawo karne – czyli o przestępstwach popełnionych w afekcie w antycznym Rzymie; pdf

Streszczenia

 

AGATA ŁUKA

Inque meo nullum carmine crimen erit. Owidiusza konflikt z prawem; pdf

Streszczenia

 

PIOTR NICZYPORUK

Bankierzy rzymscy u Liwiusza; pdf

Streszczenia

 

DOBROMIŁA NOWICKA

Horacjańskie mala carmina a wolność słowa poety w starożytnym Rzymie; pdf

Streszczenia

 

DOROTA STOLAREK

Amor contra legem Iuliam de adulteriis; pdf

Streszczenia

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

ŁUKASZ JAN KORPOROWICZ

Doktorzy prawa w dwóch angielskich komediach epoki renesansu; pdf

Streszczenia

 

IZABELA LERACZYK

Gwiezdne wojny – rzymskie traktaty według Maniliusza; pdf

Streszczenia

 

JOANNA SKWARA

Bajkowe vocanda – tematyka prawnicza a budowa i narracja bajki Fedrusa pt. „Poeta de credere et non credere” (III.10); pdf

Streszczenia

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Konwencja o azylu politycznym (Convention on political asylum), sporządzona podczas VII Międzynarodowej Konferencji Państw Amerykańskich w Montevideo dnia 26 grudnia 1933 roku (tłum. Iryna Kozak); pdf

 

RECENZJE

 

Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, ss. 400 (rec. Wiesław Bar); pdf

 

Macieja Nizoliusa Mowa Dziesiąta De civilis scientiae cognitione cum iuris studio necessario coniungenda czyli O znajomości wiedzy o państwie, którą należy łączyć z koniecznym studium prawa (z kopią pierwodruku łacińskiego), Wydawnictwo Młotkowski, Toruń 2012, ss. 61 (rec. Maciej Jońca); pdf

 

Mirosław Pawełczyk, Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 557 (rec. Michał Domagała); pdf

 

SPRAWOZDANIA

 

Prawo w poezji, poezja w prawie. Refleksje antyczne. Seminarium naukowe (Kazimierz Dolny, 17-18 maja 2013 r.) (Irmina Stodulska); pdf

 

Obywatel w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE. Konferencja naukowo-szkoleniowa (Warszawa, 16 października 2013 r.) (Justyna Gileta); pdf

 

Działalność gospodarcza na obszarach chronionych. III Krajowa konferencja naukowa Sieci Zrównoważonego Rozwoju (Lublin, 18-19 listopada 2013 r.) (Jacek Trzewik); pdf

 

Negocjacje, mediacja i arbitraż – skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym? Międzynarodowa konferencja naukowa (Lublin, 27-28 listopada 2013 r.) (Damian Bara); pdf

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-grudzień 2013 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz); pdf

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2019, godz. 15:10 - Monika Popek