SPIS TREŚCI:

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Arkadiusz BARUT (Uniwersytet Wrocławski),

Prawo jako konstytuowanie człowieczeństwa. Koncepcja Pierre’a Legendre’a; s. 7-25; pdf

Streszczenia

 

Filip CIEPŁY (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

Uwagi w przedmiocie paradygmatu nauk prawnych; s. 27-37; pdf

Streszczenia

 

Jan DYTKO (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

Nadanie pierwszego statutu niepublicznej szkole wyższej; s. 39-53; pdf

Streszczenia

 

Łukasz ILUK (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej),

Bezpieczeństwo i porządek publiczny a konstytucyjna ochrona pokojowych zgromadzeń - rozwiązanie zgromadzenia spontanicznego przed sejmem w grudniu 2016 r. - Studium przypadku w tle z niemieckim prawem o zgromadzeniach; s. 55-70; pdf

Streszczenia

 

Marcin JURGILEWICZ (Politechnika Rzeszowska), Arsen OVSEPYAN (Akademia Sztuki Wojennej),

Bezpieczeństwo energetyczne a ochrona środowiska; s. 71-83; pdf

Streszczenia

 

Łukasz MIROCHA,

Prywatna dyskryminacja ze względu na orientację seksualną w relacjach cywilnoprawnych. Perspektywa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; s. 85-106; pdf

Streszczenia

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Kamil MANIA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

O prawidłowym kształtowaniu postanowień w regulaminie przyznawania pomocy materialnej; s. 109-120; pdf

Streszczenia

 

Piotr MIGDAŁ,

Koncepcje prawne w zakresie prawa międzynarodowego wypracowane w III Rzeszy a jej polityka okupacji; s. 123-165; pdf

Streszczenia

 

Jakub SZCZEPKOWSKI,

Prawo petycji po nowelizacji z 2016 r. ustawy o petycjach; s. 167-177; pdf

Streszczenia

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM


Statut Światowej Organizacji Turystyki,sporządzony w Meksyku w dniu 27 września 1970 r. (tłum. Anna Przyborowska-Klimczak, UMCS); s. 181-194; pdf


Umowa między Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Moskwie dnia 1 października 2002 r. (tłum. Wojciech Staszewski, KUL); s. 195-197; pdf 

 

RECENZJE

 

Michał Krotoszyński, Modele sprawiedliwości tranzycyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 374 (rec. Tomasz Lachowski, Uniwersytet Łódzki); s. 201-208; pdf

 

SPRAWOZDANIA

 

Współpraca przemysłu i nauki – klucz do sukcesu”, Lublin, 16 stycznia 2017 r. (Maciej Buczek, Marcin Rokosz); s. 211-214; pdf 


„Z dziejów bankowości – w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy
Pożyczkowej” Lublin, 24 kwietnia 2017 r. (Katarzyna Miszczak, Piotr Łusiak); s. 215-219; pdf

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, październik – grudzień 2016 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz, KUL); s. 223-234; pdf

Autor: Zuzanna Gądzik
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2019, godz. 09:03 - Monika Popek