SPIS TREŚCI:

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Monika BARTNIK (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Zespół dziecka maltretowanego a obowiązek dochowania tajemnicy lekarskiej; s. 7-18; pdf

Streszczenia

 

Agnieszka FIUTAK, (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)

Odpowiedzialność rodziców za brak opieki nad dziećmi, s. 19-39; pdf

Streszczenia

 

Małgorzata GAŁĄZKA, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Spór o podstawy legalności interwencji leczniczej z perspektywy niemieckiej doktryny i judykatury, s. 41-62; pdf

Streszczenia

 

Katarzyna GOLUSIŃSKA (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Jakub KRUCZEK

Prawne aspekty uzależnienia dzieci, s. 63-91; pdf

Streszczenia

 

Kristina GRINEVIČIŪTĖ (Mykolas Romeris University), Iveta VITKUTĖ-ZVEZDINIENĖ (Kaunas College University of Applied Sciences)

Social and Legal Issues of Corporal Punishment of Children, s. 93-104; pdf

Streszczenia

 

Jolanta PACIAN (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Odmowa wykonania obowiązku poddania dziecka szczepieniu ochronnemu, s. 105-117; pdf

Streszczenia

 

Agnieszka WOŁOSZYN-CICHOCKA (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Prawo pacjenta – dziecka do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego, s. 109-136; pdf

Streszczenia

 

Magdalena ZAMROCZYŃSKA (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

Zażywanie leków OTC przez dzieci i młodzież, s. 137-152; pdf

Streszczenia

 

Marian ZDYB (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Ochrona praw dzieci w prawie polskim i międzynarodowym w kontekście ochrony ich zdrowia, s. 137-152; pdf

Streszczenia

 

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Katarzyna ZABORSKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Okoliczności usprawiedliwiające stan silnego wzburzenia przy zabójstwie z afektu, s. 181-208; pdf

Streszczenia

 

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Ustawa z dnia 14 marca 1996 r. o ochronie praw dziecka Republiki Litewskiej
(tłum. Iveta Vitkutė-Zvezdinienė, oprac. meryt. i tłum. Jolanta Pacian), s. 211-221; pdf

 

 

RECENZJE

 

Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Ireneusz Dosz (red.), Kościół a Naród
i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia
i teraźniejszość, TN KUL, Lublin 2017, ss. 266 (rec. Jerzy Flaga), s. 225-235; pdf

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Dziecko w rodzinie dawniej i dziś. Międzynarodowa Konferencja Naukowa,
Chełm, 14 marca 2018 r. (Judyta Dworas-Kulik), s. 239-240; pdf

 

Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do
współczesności. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 9 maja 2018 r.
(Judyta Dworas-Kulik), s. 241-243; pdf

 

Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 26 maja 2018 r.
(Agnieszka Romanko), s. 245-247; pdf

 

Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Fiskalne
i pozafiskalne granice opodatkowania. X Jubileuszowa Ogólnopolska
Konferencja Naukowa, Lublin, 4-5 czerwca 2018 r.
(Monika Münnich, Adam Zdunek), s. 249-261; pdf

 

Państwo – Społeczeństwo – Kultura: formalne i nieformalne źródła prawa
Ogólnopolska Konferencja Naukowa. XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii
Prawa, Lublin, 23-26 września 2018 r. (Justyna Węglińska), s. 263-265; pdf

 

Polska nad Bałtykiem – implikacje prawne i gospodarcze w setną rocznicę
odzyskania niepodległości. Międzynarodowa Konferencja Naukowa,
Chełm, 9 października 2018 r. (Judyta Dworas-Kulik), s. 267-269; pdf

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem
pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL,
kwiecień – czerwiec 2018 r. (oprac. Judyta Dworas-Kulik), s. 273-279; pdf

 

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 14:32 - Monika Popek